Projektet Argument och Fakta
 


Projektet 'Argument och fakta' publicerar sitt arbete på webbplatsen med samma namn. Arbetet avser information och debattartiklar som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Vi tar inte bara upp de olika yttringarna av denna mångfald, utan också och framförallt frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet - och vi själva! - ska förväntas agera i samband med denna mångfald.

Projektets webbplats består av flera avdelningar. Den här avdelningen beskriver dess uppdrag, organisation och arbetssätt. Följande länkar leder vidare:

Till den här avdelningens innehåll

Till ingångssidan för hela webbplatsen