Välkommen till Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsidor     Struktur  

 

Information för förstagångsbesökare

(For text in English, please click en at the upper left).

Den här webbplatsen är avsedd för den som är intresserad av följande frågor och samspelet mellan dem: samhällsskick, multikulturella frågor som har att göra med etnicitet och religion, vidare Sveriges identitet och svensk historia ur dessa synpunkter. Den ska innehålla både saklig information, diskussionsinlägg, och länkar till andra artiklar och informationskällor.

Webbplatsen är inte tänkt att fungera som en tidning eller en blogg, utan mer som ett litet bibliotek där det ibland kommer nya skrifter på de olika hyllorna i biblioteket. I vårt fall motsvaras hyllorna av över hundra webbsidor som nås genom att klicka i de två menyerna: huvudmenyn upptill och undermenyn till vänster. Varje webbsida behandlar sitt speciella ämne. Några av dem får nya bidrag ofta, andra mer sällan.

Webbplatsen består huvudsakligen av två sektioner nämligen en artikelsektion med information och debattinlägg, och en klippsamling med länkar till intressanta artiklar bl.a. i dagspressen. Vardera sektionen har sina egna menyer.

Därtill kommer att den sida du läser just nu ingår i en liten, separat startsektion. Utöver de egentliga startsidorna innehåller den rubriken 'Struktur' med beskrivningar av hur webbplatsen är organiserad.

Följande sidor innehåller fortsatt beskrivning av webbplatsens uppläggning:

Webbplatsens karaktär och målsättning
Webbplatsens struktur och innehåll

För återkommande besökare rekommenderas att välja ut en eller två av webbsidorna och göra dem till "favoriter". Följande sidor rekommenderas i första hand:

I artikelsektionen:

Aktuella debattinlägg

I klippsamlingen:

Klippsamlingens startsida

Alternativt någon av de olika områdesspecifika sidorna, till exempel:

Gemenskap och solidaritet inom ett land
Öppenhet och beredskap för förändring
Nationsbegrepp, nationell identitet, och nationernas villkor

/body>