Kritiska Argument och Fakta

i samband med etnisk och religiös mångfald i vårt samhälle


 

Debattera gärna men håll dig till fakta, Rashid Musa

 

Bäste Rashid Musa,

Jag har följt diskussionen om SUM:s ansökan om förnyat statsbidrag för er ungdomsverksamhet, och då också läst ditt inlägg i Expressen den 21 november. Då måste jag be att få invända mot det du skriver där, och samtidigt ge några mer allmänna synpunkter på ärendet.

I inlägget skriver du

Nyheten (om MUCF:s beslut om avslag på ansökan) toppade förstasidorna på nätet i de samtliga stora tidningarna, inklusive hos SR och SVT.

och därefter

Men när svenska muslimer får upprättelse är det inte lika intressant att rapportera om det.

Men vad gäller rapporteringen så har ju faktiskt samma media rapporterat om förvaltningsrättens beslut. Deras beslut kom den 14 november, det gick ut på TT dagen efter, och en enkel sökning med Google visar att denna artikel publicerades direkt, i stort sett oförändrad, i DN, SvD, GP, Sydsvenskan, UNT, NT, Barometern, Dagen, och så vidare. Det du skriver i ditt inlägg måste alltså ses antingen som brist på faktakontroll, eller som desinformation. Ingendera är så ovanligt i dessa tider, tyvärr, men ändå ett självmål.

Vidare skriver du

Förvaltningsrätten gav oss rätt i samtliga punkter. Domen konstaterar att "utredningen i målet inte visar annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering."

Då måste man också besinna vad "utredningen i målet" bestod av. Av förvaltningsrättens utslag framgår att de först konstaterar

Enligt förvaltningsrättens mening finns det inte någonting i det av SUM ingivna materialet som skulle tyda på annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer.

vilket ju inte är ägnat att förvåna - det hade väl varit överraskande om ni själva hade lämnat in material som skulle tyda på annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer. Därefter går de igenom inkomna yttranden, till exempel från MUCF, och granskar vad där står. Det är detta som utgör "utredningen i målet" ur förvaltningsrättens synpunkt. De gör alltså inte någon oberoende bedömning av SUM, och det ingår heller inte i deras uppdrag att göra någon sådan. Istället ska ju MUCF göra en ny bedömning, rimligtvis efter att ha tagit in ytterligare underlag, när ärendet nu har återvisats till dem. Det är så som rättsstaten fungerar.

Vidare vill du förklara den kritiska inställningen till islam med

Koloniala föreställningar om den "muslimska faran" var till en början begränsad till högerextrema och counter-jihadistiska miljöer men har nu slagit sig ro i finrummen.

Nu är det väl så att föreställningen om den "muslimska faran" i Europa går tillbaka betydligt längre än till 1800-talets kolonialism. Den har snarare sitt ursprung i islams militära framryckning i Nordafrika, på Pyreneiska halvön, och på Balkan, alltså i tidigare kristna områden under flera hundra år. Det var en expansion som också mycket väl kan kallas för kolonialism - arabisk kolonialism.

Vidare skriver du

Samuel P Huntingtons fiktiva idéer om en kamp mellan civilisationer och kulturer förkroppsligas i dag av både tjänstemän och politiker.

Nu är det ju faktiskt mycket lätt att hitta samma föreställning om kamp mellan kulturer även hos muslimska företrädare som ser tillbaka på tidiga förutsägelser och maningar om att islam ska "erövra Rom".

Avslutningsvis skriver du

I dag växer det upp en ny generation av svenska muslimer som kan och vill ta plats i det politiska samtalet om muslimer. Denna generation av unga män och kvinnor har inte som mål att vädja till den rådande hegemonin eller kompromissa bort sina rättigheter.

Detta är utmärkt. Jag har flera gånger beklagat att muslimska aktivister inte engagerat sig i samhällsdebatten, och jag hoppas att de inte begränsar sig till "samtalet om muslimer" utan gör sin röst hörd i alla samhällsfrågor. Min enda synpunkt i sammanhanget är att den som inte accepterar den rådande samhällsmodellen och de rådande samhällsgrundande värderingarna, den bör ändå redovisa sitt annorlunda förhållningssätt, beskriva hur det skiljer sig från det som är allmänt accepterat i vårt land (= hegemonin ?), och tala om varför den väljer att se saker annorlunda. Jag förstår att det kan vara jobbigt att ofta behöva motivera sitt annorlunda förhållningssätt, men om man inte orkar göra det så kommer man inte in i samtalet.

I en tidigare artikel har jag vidareutvecklat min välkomnande syn på muslimska rösters deltagande i samhällsdebatten. Jag ser med förhoppning fram mot vad som ska hända på det området.

Vänliga hälsningar

Erik Sandewall

   
Författare:
    Erik Sandewall

Artikelnummer:
    deb-111

Publiceringsdatum:
    2017-11-22

Senaste uppdatering:
    2017-11-22

 

Artikelserier:
    Liberal Åskådning
    Liberal Kommentar
    Kritiska Arg o Fakta

 

Registrerad webbplats:
    Argument och fakta

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/111/debattera-rashid-musa.html