Informationsteknologi och media

sedda ur ett paraliberalt perspektiv


 

Informationsteknologin och det mänskliga samhällets framtid
 

 

Vi känner alla till vilka stora effekter informationsteknologin har haft på personliga kontakter, på varudistribution och på samhällets gemensamma debattfora, för att nämna några uppenbara exempel. Men dessa senaste omvälvningar kommer knappast att vara de sista, och nu vid slutet av det omstörtande 2010-talet är det ett bra tillfälle för en artikel om vilka samhällsförändringar som IT kan föra med sig framöver, och med ett perspektiv som tar in hela resten av 2100-talet. Med den bakgrunden vill jag rekommendera följande litet längre artikel som publicerades nyligen:

2019-12-18: pan-14114    Can technology plan economies and destroy democracy?.
i The Economist.

En av de frågor som behandlas där är hur förutsättningarna för demokratin kan förändras, och till och med om demokratin kommet att fortsätta att vara det bästa sättet att styra ett land (om vi nu ska ha separata länder i världen). Följande är ett citat från inledningen till en artikel som behandlar Kina och som visar på behovet av att vidga vårt perspektiv på folkstyret:

... here I focus on why the Chinese political system has been working without liberal democracy, at least for the past thirty years. ... I shall focus on another important factor -- public opinion and mass political support for the Chinese Communist government. Advances in public opinion research over the last three decades paint a strikingly different picture of Chinese political life [different from the usual view in the West] , one that challenges fundamental Western preconceptions about democracy and casts recent Chinese political history in a new light.

Det finns en generell regel att statsledningen åtnjuter större förtroende i liberala demokratier än i totalitära system, men artikeln beskriver Kina som ett undantag från den regeln och beskriver också vilka medel det kinesiska kommunistpartiet har anvånt för att åstadkomma detta. Följande är artikelns metadata och en länk till hela artikeln. Innehållet i denna artikel har starka anknytningar till de generella resonemangen i den första.

2018-: pan-8629    The 'Surprise' of Authoritarian Resilience in China.
Wenfang Tang i American Affairs Journal, 2018-02.

'Authoritarian Resilience' avser den ovanliga situationen där en auktoritär regim tycks ha förmåga att bevara befolkningens tilltro även långsiktigt. Ytterligare artiklar om detta märkliga fenomen finns i Inventering 93

Ideerna om auktoritär resiliens må vara både bestickande och skrämmande, men samtidigt kan man också överväga om den kinesiska regimen verkligen är så oövervinnelig som det kan verka idag. Upproret i Hongkong har tagit de flesta med överraskning, och så var det när Sovjetunionen kollapsade också. Fler överraskningar kan vara i vardande.

   
Författare:
    Erik Sandewall

Publicerande websajt:
    Argument och fakta

Artikelnummer:
    deb-177

Publiceringsdatum:
    2019-12-26

Senaste uppdatering:
    -

Ansvarig utgivare:
    Erik Sandewall

 


  Länk till denna artikel: www.argumentochfakta.se/artiklar/177/manskliga-samhallets-utveckling-med-it.html