Klippsamling på Argument och Fakta
 


Det här är en av sektionerna inom en webbplats med namnet 'Argument och Fakta'. Ändamålet med hela den webbplatsen är att underlätta och dokumentera debatten i viktiga samhällsfrågor, och att bidra till att den debatten blir öppen och faktabaserad. Jag lägger särskild vikt vid diskussion om den politiska liberalismens principer, och vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet bäst ska agera i samband med mångfalden.

Den här sektionen ska bidra till denna målsättning genom att publicera en klippsamling, alltså en strukturerad samling av länkar till Internetpublicerade och (mestadels) fritt tillgängliga artiklar inom webbplatsens område. Avsikten med denna klippsamling är inte bara att ge material och referenser som kan användas i våra egna artiklar, dels också att den ska kunna vara av intresse för andra som en källa till information. Följande länkar leder vidare:

Till innehållet i klippsamlingen

Till redaktionell information om hela webbplatsen

Till en översikt över webbplatsens alla sektioner