"Diskoteket" för Argument och Fakta

En sektion inom Webbplatsen Argument och Fakta

 

Det här är en av sektionerna inom en webbplats med namnet 'Argument och Fakta'. Ändamålet med hela den webbplatsen är att underlätta och dokumentera debatten i viktiga samhällsfrågor, och att bidra till att den debatten blir öppen och faktabaserad. Jag lägger särskild vikt vid diskussion om den politiska liberalismens principer, och vid frågor som rör etnisk, religiös och annan kulturell mångfald i samhället. Då tar jag inte bara upp olika möjligheter och problem som följer av denna mångfald, utan även frågor om hur staten bör vara organiserad och hur det politiska systemet bäst ska agera i samband med mångfalden.

Den här sektionen ska bidra till denna målsättning genom att erbjuda en diskussionsmiljö. På samma sätt som ett bibliotek inte bara är en förvaringsplats för böcker, utan också en plats som underlättar deras användning, så är denna sektion avsedd att underlätta diskussioner. Halvt skämtsamt betecknar vi den därför som ett "diskotek". Den håller för närvarande på att omstruktureras.

Följande länkar leder vidare:

Till innehållet i den här sektionen

Till redaktionell information om hela webbplatsen

Till en översikt över webbplatsens nuvarande och tidigare sektioner