Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Debattinlägg under år 2016


Behovet av en värderingsombudsman
red-048  (2016-11-12).
På webbplatsen 'Det Goda Samhället' har Lennart Bengtsson idag pubicerat ett inlägg med titeln Vad blir nu nästa steg? I inlägget diskuterar han Grand Hotels agerande i samband med den middag med internationellt deltagande som arrangerades av Sverigedemokraterna. Han pekar på de svårigheter som kommer att uppstå, både för Grand Hotel och för andra näringsidkare, om det blir ett allmänt mönster att man kan och bör avvisa kunder som inte delar den allmänna värdegrunden.

Behöver Sverige en motsvarighet till American Civil Liberties Union?
red-045  (2016-10-02).
I USA finns en organisation som heter American Civil Liberties Union (ACLU) vilken beskriver sin verksamhet så här: "For almost 100 years, the ACLU has worked to defend and preserve the individual rights and liberties guaranteed by the Constitution and laws of the United States." Den här artikeln diskuterar behovet av, och möjligheterna för en organisation med samma målsättning i Sverige.

Argument för och emot könsåtskillnad
red-033  (2016-06-30).
Denna artikel försöker göra en översikt över förekommande synsätt och förekommande argument för och emot att göra strikt skillnad på kvinnligt och manligt beteende. Under beteckningen könsåtskillnad innefattas därvid flera slags företeelser, såsom både ideologiska ställningstaganden till förmån för strikta skillnader mellan könen, eller användning av olika beteenderegler för kvinnor och män, men också olika villkor för människor beroende på deras kön eller genus. Dessutom innefattar vi också aktiviteter som motsätter sig sådant som är oförenligt med könsåtskillnad, till exempel homosexualitet eller könsbytesoperationer. Under beteckningen könsintegration innefattas företeelser som motsätter sig eller motverkar könsåtskillnad.

Motsättningen mellan sekulär och religiöst baserad samhällssyn
red-034  (2016-06-30).
Det politiska spektrumet mellan 'höger' och 'vänster' har dominerat den europeiska scenen under mer än hundra år, men därtill finns flera sekundära skiljelinjer, till exempel gällande miljöfrågor. Denna artikel behandlar en annan sådan sekundär skiljelinje, vilken grovt kan karakteriseras som en motsättning mellan sekulär och religiöst baserad samhällssyn. I begreppet 'samhällssyn' ingår då synen på statens karaktär och lagstiftningens grunder, men där ingår också synen på vilka regler och förhållningssätt som ska gälla för medborgare och för grupper i samhället. Artikeln pekar ut några speciella områden där denna motsättning gör sig gällande.

Brev från Fritjof Gustelin till deltagarna i Miljöpartiets årsmöte
red-019  (2016-05-15).
Brevet innehåller kritiska synpunkter på Gustav Fridolins agerande i fallet med Yasri Kahn.

Vad ingår, och vad bör ingå i skolans demokrati- och värdegrundsarbete?
red-011  (2016-02-24).
Enligt skollagen har skolan ett dubbelt uppdrag vilket består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. I en utvärderingsrapport från Skolinspektionen uttrycks det på följande sätt: Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. I den här artikeln för jag fram några kritiska synpunkter på hur den angivna målsättningen har tolkats i utvärderingsrapporten. Jag menar att skolans undervisning om demokrati måste vara mycket mer konkret än vad som framkommer där.

Pedagogerna och demokratin
red-042  (2016-08-26). En uppföljning av föregående artikel.