Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Perspektiv     Ideologi     Bakgrund     Nyhetsbrev  

 

Hur åstadkomma att samhällsgrundande värderingar efterlevs?

Samhällsgrundande värderingar bör definieras genom ett nationellt samråd, men vi måste också tänka på hur vi ska få största möjliga anslutning till dem så att de följs i praktiken. Tre vägar är särskilt viktiga. Den första är aktiv opinionsbildning, vilket bäst kan ske genom att engagera olika organisationer för denna sak. Den andra vägen är genom skola och ungdomsverksamhet. Det är redan nu utsagt att överföring av demokratins grundprinciper och värdegrund är en av skolans huvuduppgifter, jämsides med att meddela kunskaper. Mångfaldsorienterade och andra samhällsgrundande värderingar av det slag som beskrivs under tabben 'Värderingar' passar bra in i denna huvuduppgift för skolan.

För några år sedan gjorde Skolinspektionen en granskning av hur skolorna utförde detta sitt uppdrag. Av Skolinspektionens rapport framgår att det på många håll finns en stor osäkerhet om vad som ska anses ingå i denna värdegrund. Demokrati och alla människors lika värde finns förstås med, men vad kommer sedan? Inom mångfaldsliberalismen har vi en konkret och genomarbetad uppfattning om vad som bör ingå.

En tredje väg för att åstadkomma efterlevnad av de samhällsgrundande värderingarna består i att identifiera väsentliga avvikelser från dessa värderingar och att samhället ska reagera på sådana. I de fall där värderingarna också är stadfästa i lag finns det redan en procedur för detta, men värderingar av det slag som beskrivs under tabben 'Värderingar' kan knappast göras till föremål för lagstiftning.

Det normala är att värderingar överförs genom samråd och konsensus inom en grupp, och att grupptrycket är tillräckligt för att de ska efterlevas i tillräcklig utsträckning. Detta är tillämpligt även för samhällsgrundande värderingar. Det blir dock ett problem om det finns grupper i samhället vilkas ledare propagerar för värderingar som är oförenliga med de gällande samhällsgrundande värderingarna, samtidigt som gruppen vänder sig inåt och motsätter sig kontakt med samhället i övrigt. Sådana grupper utgör en allvarlig utmaning mot värderingen om ömsesidighet i relationerna mellan grupper i samhället, och mot gemenskapen och solidariteten inom detta. I sådana fall måste staten kunna ta till mer kraftfulla åtgärder för att försvara sina samhällsgrundande värderingar mot den ideologiska utmaningen.