Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infofrihet     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Mångfaldsliberal analys av värderingar, argument och fakta

Vi har huvudsakligen två serier av artiklar. En heter "Mångfaldsliberal analys" och behandlar mångfaldsliberalismens principer. Dessa artiklar förtecknas under den här huvudrubriken på vår webbplats. Den andra serien heter "Mångfaldsliberalt perspektiv" och innehåller debattinlägg som är skrivna med mångfaldsliberal utgångspunkt. De artiklarna återfinns under rubriken "Perspektiv" upptill på sidan.

Följande artiklar beskriver motivering och utgångspunkter för vårt arbete och för artiklarna i dessa bägge serier:

Vårt behov av riktiga ideologier
red-065  (2017-02-19).
Denna artikel diskuterar behovet av ideologi i samband med frågor om mångfalden, och utgör därför en motivering för valet av ansats i projektet.

Mångfaldens ideologier
red-062  (2017-01-31).
En tidigare version av ovannämnda artikel, med en något annorlunda ansats.