Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Perspektiv     Ideologi     Bakgrund     Nyhetsbrev  

 

Om dialogen

Rubriken 'Dialog' är avsedd för meningsutbyten med företrädare för olika grupper i vår kulturella, etniska och religiösa mångfald. Det ska med andra ord vara artiklar där vi talar med sådana grupper eller deras företrädare, istället för att tala om dem.

Användning av direkt tilltal i de här diskussionerna

Vanliga debatter till exempel i dagspressen har ungefär samma karaktär som när politiker pratar: var och en uttrycker sin åsikt, men man skriver (eller pratar) bara om de andra debattörernas inlägg. Man tilltalar dem inte direkt. Det kan uttryckas som att man har en estraddebatt och inte något meningsutbyte.

I de här diskussionerna ska vi göra ett experiment med att ändra på det, på följande sätt. Inläggen grupperas i en inre grupp som kallas "vår diskussion", och andra i en yttre grupp som kallas "andra diskussioner". I "vår diskussion" finns inlägg där en deltagare gör en direkt replik till en eller flera andra deltagare i "vår diskussion". Typiskt för en replik kan vara att den tilltalar den tidigare deltagaren med 'du' och att den går in konkret på något som den föregående har skrivit. -- I gruppen för inlägg i "andra diskussioner" tar vi in sådana som publiceras på annat håll och inte ingår i vårt meningsutbyte, men som ändå har relevans för vår diskussion.

Än så länge är det främst i diskussion nummer 1, vilken handlar om yttre handlingar, som man kan se detta mönster.