Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infofrihet     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 
  Översikt

  Mediafrihet

 

 

Offentlig diskurs och informationsfrihet

De flesta av artiklarna i denna sektion av webbplatsen avser den kulturella mångfaldens möjligheter och problem, och vad som kan behöva förändras för att mångfalden ska fungera så bra som möjligt.

Den här avdelningen inom sektionen behandlar dock ett annat ämne, nämligen vad man kan önska för tekniska och organisatoriska förändringar i hur man för debatten och det offentliga samtalet om viktiga samhällsfrågor. I den debatten ingår förstås frågorna om mångfald, men problemet gäller inte bara dem.

Frågor om dagspressens förändring under trycket av IT och nya media är en viktig aspekt på detta ämne. En annan viktig fråga är hur debatten ska kunna göras så öppen, tillgänglig och seriös som möjligt. Vidare ingår också frågan om hur nya media ska kunna saneras med avseende aktuella problem såsom falska nyheter, hatiska inlägg och mobbning.

Det här ämnet kan ses som en fråga på metanivå ovanför diskussionen om mångfalden i samhället. Följande artikel innehåller en inledande och övergripande diskussion om detta ämne.

New Publication Patterns and Public Discourse
red-072  (2017-04-18).
The character of written communication is subject to dramatic changes at the present time, mostly due to the developments in information technology. This ... also includes changes in the character of the texts themselves. The ongoing shift in the direction of shorter and shorter texts, in newspaper articles for example, is only the most obvious example of this trend.

In my talk I wish to address the likely consequences of these ongoing changes on the public discourse in our society, that is, the exchange of news, facts, opinions, and value judgements that occurs through the daily press, through blogs and websites, and through other text-oriented media. I shall focus in particular on articles that combine factual statements and value statements, and their role in the evolution of values in a modern society.

Besides discussing the consequences of the new technology, I shall also discuss the new opportunities that it offers for improving the public discourse.

Denna artikel presenterades på en vetenskaplig konferens i Poltava (Ukraina) i maj 2017.