Argument och fakta


  sv   sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Våra nyhetsbrev

Undermenyn till vänster innehåller länkar till sidor som återger innehållen i våra nyhetsbrev under det senaste året, angivna med datum när respektive brev sändes ut. Varje nyhetsbrev beskriver nytt innehåll och senaste förändringar på webbplatsen under den föregående perioden. De skickas numera vanligen ut två gånger per månad (tidigare en gång per månad) utom under somaren.

Dessa nyhetsbrev har producerats sedan mars 2016. Tidigare nummer finns tillgängliga på den plats som tidigare användes .

Rutiner för utsändning av nyhetsbreven

Nyhetsbrevet sänds endast som mailmeddelande. För att sättas upp på utskickslistan sänder man ett mail till erik.sandewall@argumentochfakta.se
Begäran om borttagning från listan görs på samma sätt.

Nyhetsbreven sänds som individuella mail, så man kan inte se på ett mail vilka andra personer som också prenumererar på det.