Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infofrihet     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Debatt om kulturell mångfald i samhället

Välkommen till vår sektion för debattinlägg och för mångfaldsliberalism

Denna sektion inom webbplatsen 'Argument och fakta' är främst ägnad åt frågor om etnisk, religiös och annan kulturell mångfald. Vår grundinställning är att denna mångfald är positiv och att den är en tillgång för vårt samhälle. Samtidigt är det naturligt att det nu behövs en del åtgärder och förändringar i samhället för att denna mångfald ska fungera på bästa sätt. Vi menar att detta inte bara är fråga om några praktiska mått och steg, utan att vi även behöver ompröva en del etablerade föreställningar om hur staten och samhället ska vara organiserade, och vilka regler och värderingar som ska gälla.

Den här sektionen på webbplatsen innehåller framförallt de debattinlägg som vi gör fortlöpande utifrån den utgångspunkten. Vidare innehåller den (under rubriken Mångfaldslib) en systematisk beskrivning av ett förhållningssätt som vi kallar mångfaldsliberalism och som tar ett principiellt perspektiv på mångfaldens problematik. Detta förhållningssätt ligger också till grund för många av debattinläggen.

Därtill innehåller denna sektion också en avdelning för våra inlägg om informationsfrihet vilken återfinns under den motsvarande rubriken upptill på sidan. I den avdelningen behandlas frågor om hur samhällsdebatt och samhällsrelevant informationstillgång bäst kan hanteras i dagens IT-baserade samhälle.

Under rubriken 'Nyhetsbrev' samlas de nyhetsbrev som vi skickar ut två gånger i månaden, eller något mindre. Under rubrikerna 'Dialog' och 'Kommentarer' har vi försöksverksamhet med olika sätt att organisera diskussioner inom den här webbplatsens intresseområde.