Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Debattinlägg     Debattämnen     Ideologi     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Granskningar av kulturvänstern och av svensk debatt i allmänhet

I begreppet 'kulturvänstern' innefattar vi de debattörer som befinner sig i vänsterdelen av den politiska skalan och vilka inte har (eller inte förefaller ha) sina rötter i traditionell arbetarrörelse. I denna grupp befinner sig många journalister och kulturarbetare, och en del akademiker. Kulturvänstern dominerar partiet Feministerna och har stort inflytande även i Vänstern och i Miljöpartiet, enligt vårt synsätt.


Debattartiklar

Ett tydligt exempel på välfärdsliberalism
red-090  (2017-07-26).
Den här webbplatsen vill föra fram mångfaldsliberalism som ett adekvat förhållningssätt till den ökande mångfalden i samhället. När vi beskriver mångfaldsliberalism anger vi ofta två andra synsätt som vi tar tydligt avstånd från, nämligen etnisk nationalism, som hos SD, och det vi kallar välfärdsliberalism. Den här korta artikeln exemplifierar välfärdsliberalism och bekräftar att den existerar i praktiken, genom att referera två nyliga debattinlägg i SvD respektive DN. Det senare inlägget utgör ett mycket tydligt exempel på just välfärdsliberalism.


Dokumenterande artiklar

Förekommande definitioner av den svenska likavärdeprincipen
red-102  (2017-10-08).
Ämnet för denna artikel är att granska vilka definitioner som faktiskt används för uttrycket "alla människors lika värde". Med "definition" menar jag då alla försök att förklara uttryckets betydelse med användande av svenska språket. Förklaringar som ser uttrycket som en översättning från annat språk tas alltså inte upp här.