Mångfaldsliberalism


  sv   en  
 
  Startsida     Om oss     Dialog     Granskning     Perspektiv     Analys     Bakgrund     Nyhetsbrev  

 

Senaste debattinlägg

Här förtecknas debattinlägg som lagts upp sedan juli 2017. Debattinlägg från tidigare månader och år nås under fliken 'Tidigare inlägg'.

Granskning av uttrycket 'Alla människors lika värde' och dess engelska motsvarighet
ref-098  (2017-09-14).
Ett antal skribenter har framfört att uttrycket 'alla människors lika värde' torde vara en felöversättning av artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det hävdas då att 'värdighet' vore den korrekta översättningen eftersom det står 'dignity' i den engelska originaltexten. I den här artikeln breddar jag resonemanget till att beakta hela texten i den nämnda deklarationen, istället för att enbart diskutera översättningen av dess portalparagraf i sig. Det visar sig att detta ger nya perspektiv på frågan och en tredje möjlighet till översättning av portalparagrafen.

Staten och kyrkan har alltid hängt samman historiskt sett
ref-099  (2017-09-03).
Inför kyrkovalet nu i september framförs från flera håll att de politiska partierna inte bör engagera sig i detta. Den här artikeln framför invändningar mot det synsättet, och anknyter då till frågan om kyrkans främsta uppgift ska vara att predika evangelium och kyrkans tolkning av detta, eller om kyrkan framförallt ska vara en organisation för att gemensamt utföra sådana uppgifter som Jesus enligt evangeliet har uppmanat sina lärjungar att engagera sig i. Med det senare synsättet finns det en stor överlappning mellan statens och kyrkans uppgifter.

Hur vanligt är det med blasfemofobi?
ref-092  (2017-08-11).
Denna artikel tar sin utgångspunkt i följande replikskifte mellan Björn Ulvaeus och Ayaan Hirsi Ali:
- Tror en majoritet av muslimer bokstavligen att Koranen är Guds ord?
- De vågar inte ens ställa frågan.
- Inte ens inombords?
- Nej. Deras enorma rädsla gör att de helt enkelt inte vågar.
Artikeln föreslår beteckningen blasfemofobi för detta problem, och diskuterar ett antal aktuella fenomen som skulle kunna förklaras av fobi av detta slag. Den diskuterar också vilka begränsande och kurativa åtgärder som kan behövas om det visar sig att blasfemofobi är mer vanligt förekommande.

Vad hände med Newsmill, och varför?
ref-089  (2017-07-26).
Webbplatsen Newsmill växte snabbt under några år, och fick bland annat Stora Journalistpriset. Sedan lades den ner ganska plötsligt, och det har inte tillkommit något forum med samma bredd och genomslagskraft. Bland de möjliga förklaringarna till detta har nämnts (1) det var för arbetsamt att driva Newsmill, (2) Newsmill lades ner därför att den uppfattades som ett hot mot konventionella media, (3) Newsmill råkade i vanrykte därför att den var, eller sades vara islamofobisk. Artikeln innehåller ett stort antal länkar till artiklar som kan kasta visst ljus på den ena eller den andra av dessa förklaringar.

Ett tydligt exempel på välfärdsliberalism
ref-090  (2017-07-26).
Den här webbplatsen vill föra fram mångfaldsliberalism som ett adekvat förhållningssätt till den ökande mångfalden i samhället. När vi beskriver mångfaldsliberalism anger vi ofta två andra synsätt som vi tar tydligt avstånd från, nämligen etnisk nationalism, som hos SD, och det vi kallar välfärdsliberalism. Den här korta artikeln exemplifierar välfärdsliberalism och bekräftar att den existerar i praktiken, genom att referera två nyliga debattinlägg i SvD respektive DN. Det senare inlägget utgör ett mycket tydligt exempel på just välfärdsliberalism.

Ett exempel på argumentation från kulturvänstern
ref-091  (2017-07-26).
Denna artikel utgör en uppföljning av den ovannämnda där jag granskar den osakliga debattstil och argumentation som används i DN-artikeln.