Argument och fakta


  sv   sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Artikelkommentarer under september 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under september.


2017-09-20 : pan-5449    SD-avdelning hängde ut näthatsbekämpare – länkade till våldtäktssida.
Adam Svensson i DN.
2017-09-21 : Detta är ett intressant exempel på cyberkrigföring mellan olika grupper inom vårt eget land. I kommentartexten försöker jag ge en sammanfattning och tolkning av vad det hela går ut på. (hela texten)

2017-09-18 : pan-5420    Biskop välkomnar begränsade SD-framgångar.
i AB.
2017-09-19 : Biskop Ragnar Persenius har kommenterat SD:s roll i kyrkovalet och bland annat sagt om begreppet "svensk kyrka" att "någon sådan har aldrig funnits utan kyrkan är till sitt väsen en världsvid kyrka som även finns i vårt land." Jag vill ifrågasätta den historiska giltigheten i detta uttalande. (hela texten)

2017-09-17 : pan-5418    Agenda Special: Hur ska våldsideologin motverkas och terroristerna stoppas?.
i SvT.
2017-09-17 : Detta program behandlade våldsbenägen islamism, men det tycktes bagatellisera frågan hur vi ska bekämpa propagandan för och spridningen av repressiva attityder, även i de fall när detta inte är förenat med våld. (hela texten)

2017-09-10 : pan-5337    Like fading powers of the past, Britain shows signs of being in terminal decline.
Will Hutton i TheGuardian.
2017-09-15 : Artikelns svartsyn vad gäller Storbrittaniens framtid liknar på många sätt svartsynen på en del håll i Sverige, men med en stor och märklig skillnad: ... (hela texten)