Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under september 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under september.


2017-09-20 : pan-5449    SD-avdelning hängde ut näthatsbekämpare – länkade till våldtäktssida.
Adam Svensson i DN.
2017-09-21 : Detta är ett intressant exempel på cyberkrigföring mellan olika grupper inom vårt eget land. I kommentartexten försöker jag ge en sammanfattning och tolkning av vad det hela går ut på. (hela texten)

2017-09-18 : pan-5420    Biskop välkomnar begränsade SD-framgångar.
i AB.
2017-09-19 : Biskop Ragnar Persenius har kommenterat SD:s roll i kyrkovalet och bland annat sagt om begreppet "svensk kyrka" att "någon sådan har aldrig funnits utan kyrkan är till sitt väsen en världsvid kyrka som även finns i vårt land." Jag vill ifrågasätta den historiska giltigheten i detta uttalande. (hela texten)

2017-09-17 : pan-5418    Agenda Special: Hur ska våldsideologin motverkas och terroristerna stoppas?.
i SvT.
2017-09-17 : Detta program behandlade våldsbenägen islamism, men det tycktes bagatellisera frågan hur vi ska bekämpa propagandan för och spridningen av repressiva attityder, även i de fall när detta inte är förenat med våld. (hela texten)

2017-09-10 : pan-5337    Like fading powers of the past, Britain shows signs of being in terminal decline.
Will Hutton i TheGuardian.
2017-09-15 : Artikelns svartsyn vad gäller Storbrittaniens framtid liknar på många sätt svartsynen på en del håll i Sverige, men med en stor och märklig skillnad: ... (hela texten)