Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under oktober 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under oktober.


2017-10-02 : pan-5546    42 skäl varför man bör skapa en tredje kultur.
Noa Söderberg i DN.
2017-10-21 - Sten E. Wästerström : Det är intressant att se artikelns begrepp "third culture kid" tillämpat på finnarna från övre halvan av Finlands fattigare landsbygd. Från slutet av 50-talet till de första åren av 70-talet flyttade många av dem fram och tillbaka mellan Finland och Sverige, med rotlöshet som följd. (hela texten)

2017-10-08 : pan-5593    Sluta inbilla dig att SD är ett parti som andra.
Peter Wolodarski i DN.
2017-10-08 : Wolodarskis huvudargument är att Sverigedemokraterna inte kallar personer med utländsk härkomst för 'svenskar'. Detta bör dock ses som en fråga om val av terminologi och inte som diskriminering. (hela texten)

2017-10-01 : pan-5568    Muslimer är inte en annan art.
Lisa Magnusson i DN.
2017-10-08 : Denna artikel hävdar i allmänna ordalag att det inte finns några skillnader mellan muslimer och andra, men den ger inga argument för detta och diskuterar inte några inlägg som hävdar motsatsen. (hela texten)