Argument och fakta


  sv   sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Artikelkommentarer under november 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under november.


2017-11-18 : pan-5971    Inga skattepengar till antidemokrater.
Aleksandra Boscanin i GP.
2017-11-23 : Skribenten upprepar tidigare kända argument, men andra och starkare sådana skulle behövas om hennes slutsats ska vara trovärdig. (hela texten)

2017-10-15 : pan-5769    Some Vikings Were Likely Muslims, and White Supremacists Hate It.
David C. McAfee i Patheos.
2017-11-10 : De i artikeln redovisade skälen för att vikingar övergått till islam förefaller helt otillräckliga. Den hårda kritiken mot dem som ställer sig skeptiska detta påstående är därigenom grundlös. (hela texten)

2017-11-07 : pan-5849    Att stå fast -- eller dra.
Anders Leion i DGS.
2017-11-07 - Rekommenderas

2017-11-02 : pan-5805    Before Balfour: the Reformation helped to create the state of Israel .
Giles Fraser i TheGuardian.
2017-11-03 : Artikeln hävdar att reformation i England ledde till ett kraftigt ökat intresse för Bibeln och därmed till ett romantiserat synsätt på judendomen, vilket i sin tur skulle vara en förklaring till Balfourdeklarationen. (hela texten)