Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under november 2017

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under november.


2017-11-18 : pan-5971    Inga skattepengar till antidemokrater.
Aleksandra Boscanin i GP.
2017-11-23 : Skribenten upprepar tidigare kända argument, men andra och starkare sådana skulle behövas om hennes slutsats ska vara trovärdig. (hela texten)

2017-10-15 : pan-5769    Some Vikings Were Likely Muslims, and White Supremacists Hate It.
David C. McAfee i Patheos.
2017-11-10 : De i artikeln redovisade skälen för att vikingar övergått till islam förefaller helt otillräckliga. Den hårda kritiken mot dem som ställer sig skeptiska detta påstående är därigenom grundlös. (hela texten)

2017-11-07 : pan-5849    Att stå fast -- eller dra.
Anders Leion i DGS.
2017-11-07 - Rekommenderas

2017-11-02 : pan-5805    Before Balfour: the Reformation helped to create the state of Israel .
Giles Fraser i TheGuardian.
2017-11-03 : Artikeln hävdar att reformation i England ledde till ett kraftigt ökat intresse för Bibeln och därmed till ett romantiserat synsätt på judendomen, vilket i sin tur skulle vara en förklaring till Balfourdeklarationen. (hela texten)