Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under augusti 2018

Följande är en lista på tidningsartiklar som vi har kommenterat under augusti.


2018-07-27 : pan-8331    Behemoth, bully, thief: how the English language is taking over the planet.
Jacob Mikanowski i TheGuardian.
2018-08-23 : Ensidig och otillräcklig analys. Uttalandet om engelska språkets påverkan på svenskans ordbildning och uttal är ogrundat. (hela texten)

2018-08-27 : pan-8678    Rohingya refugees made permanent: A cycle repeated.
Linah Alsaafin i Aljazeera.
2018-08-28 : Intressant jämförelse mellan de rohingiska flyktingarnas situation i Bangladesh och bland annaat palestinska flyktingar i Gaza. Till detta vill jag dock också lägga en jämförelse med hur europeiska krigsflyktingar behandlades efter andra världskriget. (hela texten)