Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under november 2018

Förteckning över artiklar som vi har kommenterat under november:


2018-07-03 : pan-9365    A Role of Muslim Husband.
Daniel Haqiqatjou i Islam for Europeans.
2018-11-01 : Ett tydligt exempel på dominanstänkande. (hela texten)