Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under december 2018

Förteckning över artiklar som vi har kommenterat under december:


2018-12-03 : pan-9794    Invandringen har förändrat Sveriges befolkning i grunden.
David Ahlin i Sydsvenskan.
2018-12-05 : Tvivelaktig text och mycket tvivelaktig bild i denna artikel. (hela texten)