Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under tidigare år

Under åren 2016-2018 hade vi en försöksverksamhet med att lägga upp korta kommentarer till tidningsartiklar, antingen för att rekommendera dem eller för att invända mot dem. Från september 2017 samlades dessa kommentarer månadsvis och de kan nås genom undermenyn till vänster.

Enstaka liknande artikelkommentarer fram till början av 2017 anges i nedanstående förteckning. De publicerades först i annan form men har omformaterats för enhetlighetens skull.

Under 2019 fanns det också ett antal längre och mer substantiella kommentarer under denna rubrik (Kommentarer). Dessa har nu flyttats till sektionen "Liberal Kommentar" och där under fliken Religion


2017-02-16 : pan-3992    Vems ärenden går du, Peter Springare?.
Dick Sundevall i AB.
2017-03-10 - Einar Björklund : Jag har gått igenom Dick Sundevalls artikel och har kritiska synpunkter som jag redovisar punkt för punkt i detta inlägg. (hela texten)

2017-01-17 : pan-3907    En skymf låta SD arrangera minnesdag om Förintelsen.
Lisa Granér; Erik Nilsson + 42 i GP.
2017-01-28 : I artikeln med beteckning pan-3907 förekommer hänvisningar till ett antal tidigare tidningsartiklar, men de är svåra att följa eftersom de inte är försedda med klickbara länkar. Följande är en kopia av det aktuella avsnittet i artikeln, kompletterat med länkar till flera av de avsedda artiklarna... (hela texten)

2016-08-07 : pan-2641    Thailand röstar ja till ny grundlag.
i DN.
2016-09-01 : Men antalet röster uppgår till bara runt 27 miljoner, i ett land där över 50 miljoner personer är röstberättigade, skriver nyhetsbyrån AFP. Man kan då jämföra med valdeltagandet vid kongressval i USA (mid-term elections) vilket har legat vid eller under 40 procent under de senaste 30 åren ... (hela texten)

2016-07-31 : pan-2585    Soldiers of Odin i bråk på Kungsgatan.
Anders Forsström i DN.
2016-09-01 : Av artikeltexten framgår att de berörda medlemmarna av Soldiers of Odin uppger att de blivit anfallna bakifrån medan de gått Kungsgatan fram i Stockholm. Angreppet skulle ha gjorts av medlemmar av AFA (Antifascistisk Aktion)... (hela texten)

2012-10-29 : pan-2220    Tvinga inte invandrarna att överge sina värderingar.
Andreas Johansson Heinö i DN.
2016-08-15 : En väsentlig svaghet med denna artikel är att författaren inte preciserar vad han menar med 'värderingar'. När det gäller grundläggande värderingar i samhället (alla människors lika värde, demokrati, laglydnad, och så vidare) så måste man rimligen förvänta... (hela texten)