Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelkommentarer under tidigare månader

Innehållet på denna sida har tidigare legat i annan form på vår webbplats När den nuvarande kommentarstjänsten infördes formaterades detta äldra material om för att anpassas till den nya och enhetliga formen.


2017-02-16 : pan-3992    Vems ärenden går du, Peter Springare?.
Dick Sundevall i AB.
2017-03-10 - Einar Björklund : Jag har gått igenom Dick Sundevalls artikel och har kritiska synpunkter som jag redovisar punkt för punkt i detta inlägg. (hela texten)

2017-01-17 : pan-3907    En skymf låta SD arrangera minnesdag om Förintelsen.
Lisa Granér; Erik Nilsson + 42 i GP.
2017-01-28 : I artikeln med beteckning pan-3907 förekommer hänvisningar till ett antal tidigare tidningsartiklar, men de är svåra att följa eftersom de inte är försedda med klickbara länkar. Följande är en kopia av det aktuella avsnittet i artikeln, kompletterat med länkar till flera av de avsedda artiklarna... (hela texten)

2016-08-07 : pan-2641    Thailand röstar ja till ny grundlag.
i DN.
2016-09-01 : Men antalet röster uppgår till bara runt 27 miljoner, i ett land där över 50 miljoner personer är röstberättigade, skriver nyhetsbyrån AFP. Man kan då jämföra med valdeltagandet vid kongressval i USA (mid-term elections) vilket har legat vid eller under 40 procent under de senaste 30 åren ... (hela texten)

2016-07-31 : pan-2585    Soldiers of Odin i bråk på Kungsgatan.
Anders Forsström i DN.
2016-09-01 : Av artikeltexten framgår att de berörda medlemmarna av Soldiers of Odin uppger att de blivit anfallna bakifrån medan de gått Kungsgatan fram i Stockholm. Angreppet skulle ha gjorts av medlemmar av AFA (Antifascistisk Aktion)... (hela texten)

2012-10-29 : pan-2220    Tvinga inte invandrarna att överge sina värderingar.
Andreas Johansson Heinö i DN.
2016-08-15 : En väsentlig svaghet med denna artikel är att författaren inte preciserar vad han menar med 'värderingar'. När det gäller grundläggande värderingar i samhället (alla människors lika värde, demokrati, laglydnad, och så vidare) så måste man rimligen förvänta... (hela texten)