Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Insändande av kommentarer till artiklar i klippsamlingen

Anvisningarna på denna sida avser korta kommentarer av den typ som publicerades fram till och med 2018.

Sidorna under flik 2017-09 och framåt innehåller exempel på hur en användare har fogat en kommentar till en tidigare publicerad tidningsartikel eller motsvarande. Den tjänsten är avsedd för situationer där man har skrivit en genomtänkt kommentar, till exempel för ett ordentlig bemötande av påståenden eller argument i den givna artikeln. Den är inte avsedd för korta inlägg av typen "tack Per för att du skriver om detta", och inte heller för allmänna betraktelser om tidens ondska. Ett bemötande kan bestå antingen av tydliga argument eller av konkreta motexempel.

Fördelen med vår tjänst jämfört med vanliga kommentartjänster är att varje kommentar publiceras med en tydlig identitet och en tydlig webbadress, så att man kan länka till den i olika sammanhang. Det kan jämföras med vanliga kommentarsfält där en följd av individuella kommentarer presenteras efter varandra i en rak följd, så att enda sättet att nå en kommentar är att gå igenom hela listan.

Å andra sidan förutsätter den här tjänsten att den som skriver kommentaren själv bidrar till att sprida den, till exempel genom att referera till den via Facebook eller Twitter. Twittermeddelanden i sig måste ju vara mycket korta, men de kan referera till längre kommentarer som 'publicerats' via vårt system. Följande är ett exempel på webbadressen till en kommentar:
www.argumentochfakta.se/anteckningar/note-0010/note.html

Hur man gör för att skicka in ett kommentarbidrag

Eftersom den här tjänsten är ny tillämpar vi enklast möjliga metod för inlämning av bidrag: man får helt enkelt skicka ett mail till
erik.sandewall@argumentochfakta.se
med uppgift på följande: den tidningsartikel (eller motsvarande) som man vill kommentera, en kort beskrivning av kommentaren på två eller högst tre rader, och hela kommentarstexten. Jag försöker då lägga upp kommentaren på webbplatsen inom ett, eller högst två dygn. Därefter kan författaren av kommentaren börja sprida den.

Följande begränsningar gäller: Artikeln måste ligga inom den här webbplatsens intresseområde och i sig vara av tillräckligt stort intresse. Den ska ligga fritt tillgänglig på nätet, utan att man behöver ha en prenumeration. (Artiklar i tidningar som medger ett begränsat antal gratisaccesser per användare är dock acceptabla). Artiklar på skandinaviska språk och på engelska kommer i första hand, och kommentarerna bör alltid skrivas på något av dessa språk. Artiklar på tyska och på franska kan också göras till föremål för kommentarer, men isåfall gärna på engelska för maximal spridning.

Denna möjlighet är nytillkommen och tills vidare ska den försiktigtvis bara stå öppen för prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

Tills vidare gäller också av tekniska skäl den begränsningen att det bara går att göra en kommentar till varje artikel. Det går alltså ännu inte att skicka in kommentarer som är repliker på tidigare kommentarer om samma artikel.

Den kommenterade artikeln kan anges antingen med dess kod i klippsamlingen (t.ex. pan-1234), eller med dess hela webbadress. I det senare fallet kommer alltså artikeln att läggas in i klippsamlingen och länkas till kommentaren.

Planerade utvidgningar

En av de mest uppenbara utvidgningarna av denna tjänst är att ordna så att bidrag kan lämnas in via en webbsida, och inte bara med ett mailmeddelande. Ett annat självklart önskemål är att kunna knyta flera kommentarer till en och samma artikel, så att de kan utgöra en "tråd". Vidare bör det bli möjligt att knyta kommentarer till grupper av artiklar.

Synpunkter på dessa tankar och förslag om andra utvidgningar mottas gärna.