Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Deb-01: Blundar Vänsterpartiet och feminismen för hedersförtryck?

Under sommaren 2015 publicerades ett stort antal debattartiklar kring frågan om Vänsterpartiet och feminismen i Sverige agerade tillräckligt och på rätt sätt i frågan om kvinnoförtryck i "förorterna", varmed man avsåg de invandrartäta förorterna. Diskussionen har fortsatt under de följande åren. Den här debattsidan är avsedd för bidrag som samlar och granskar det som har sagts.


Bakgrund: debatt före och under 2015

Inventering 05 i klippsamlingen innehåller artiklar i denna fråga från tidigare år, dvs. från före 2015.

Inventering 01 innehåller en samling länkar till debattinläggen under 2015, strukturerade som grupper av inlägg vilka replikerar på varandra. Utöver dessa artiklar ingår också några som behandlar ställningstagande mot Islamiska statens kvinnoförtryck.

Följande artiklar utlöste 2015 års debatt genom att beskriva problem som sekulära kvinnor i invandrartäta förorter möter. Den senare artikeln föreslår också några konkreta åtgärder från samhällets sida för att möta dessa problem.

2015-05-29: pan-2109    Jag kan inte längre vara mig själv här.
Zeliha Dagli i AB.

2015-06-22: pan-2103    I förorten växer männens diktatur.
Amineh Kakabaveh i Expressen.

Vårt inlägg om debatten under 2015

red-018   Debatten om Vänserpartiets och feminismens syn på trakasserier mot kvinnor i förort.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-04-26
Denna artikel är en sammanfattning och granskning av debatten under 2015.

Fortsatt debatt under 2016 och därefter

Inventering 09 innehåller artiklar i den fortsatta debatten.

Källor

Många av länkarna i Inventering 1 återfinns på följande webbsida:
pan-2117    Debatt om hedersförtryck i förorter.
och en del av dem var inte tidigare kända av oss.