Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Deb-04: Reformation inom islam

Dagens Nyheter publicerade 2017-06-12 den första i en serie av artiklar som skulle handla om "religiös reformation", och som för närvarande omfattar fem eller sex artiklar (beroende på hur man räknar). Med en sådan titel kunde man vänta att åtminstone en av artiklarna skulle handla om den lutherska reformationen inom kristendomen, och även en om den reformerta rörelsen. Så är emellertid inte fallet, utan serien består i huvudsak av artiklar där företrädare för islam avfärdar tanken på reformation inom islam. På den här sidan finns först en lista över DN-artiklarna, och därefter vårt inlägg i frågan.

Avsikten är att därefter komplettera med ytterligare inlägg som kan utgöra repliker på DN-artiklarna. För ögonblicket har emellertid inga sådana kommit upp.

Artiklar i serien uppger att den ska omfatta åtta artiklar, men så många har ännu inte publicerats.

Bakgrundsartiklar

På sidan för Inventering 36 i vår klippsamling finns länkar till några konkreta försök till omprövning av grundläggande trossatser inom islam.

Följande artiklar ingår i DN:s serie och har där nummer 1 till 5 enligt respektive artikeltext.

2017-05-16: pan-4571    Debatten om islam kantas av tröttsamma fördomar.
Bilan Osman i DN.

2017-05-19: pan-4654    Kampen om islam blossar ofta upp i orostider.
Mohammad Fazlhashemi i DN.

2017-05-31: pan-4653    Kvinnorna ställer de nya och rätta frågorna inom islam.
Pernilla Ouis i DN.

2017-06-06: pan-5101    Fram för den skandinaviske muslimen!.
Mohammad Usman Rana i DN.

2017-06-19: pan-4785    Abd al Haqq Kielan om islam: Inga fler pådyvlade reformförsök, tack.
Abd al Haqq Kielan i DN.

Följande är en ytterligare artikel i DN under samma tidsperiod, men utan indikering på att den ingår i serien.

2017-06-22: pan-4793    Måste finnas plats även för islamkritiker som Omar.
Niklas Orrenius i DN.

Fortsatt diskussion

2017-11-02: pan-5972    Islam behöver också en Luther.
Jenny Sonesson i GP.

Våra inlägg

Reformationen inom islam kommer nog dröja
red-084  (2017-06-03).
En artikel där vi kommenterar det som sägs i DN-artiklarna.