Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Deb-06: Kashif Virks inlägg på DGS, och den följande debatten

Webbplatsen 'Det Goda Samhället' (DGS) publicerar ofta kritiska artiklar om islam, framförallt skrivna av Mohammed Omar. Imamen Kashif Virk har begärt att få bidra med en artikel som skulle ge en annan och korrektare bild av islam. Den här sidan är ägnad åt hans artikel och efterföljande diskussionsinlägg.


Bakgrund

Lista på artiklar av och om Kashif Virk

Starten på diskussionen

2018-03-04: pan-6933    Den korrekta bilden av islam.
Kashif Virk: i DGS.

2018-03-05: pan-6941    En redaktörs samvetsnöd.
Patrik Engellau i DGS.
Patrik Engellau är huvudredaktör för webbplatsen 'Det Goda Samhället' (DGS).


Fortsatta inlägg och kommentarer

Ännu inga. Kommentarsfälten i de ovanstående två artiklarna är dock av intresse.