Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Deb-07: Om religiöst motiverad vägran till handhälsning

Frågan om religiösa restriktioner på hur man ska hälsa räknas till kategorin av 'yttre troshandling'. Där ingår alltså sådant som val av klädsel och val av födoämnen, utöver val av sätt att hälsa. Följande artiklar ingick i en debatt på den här webbplatsen över religiöst motiverade yttre handlingar. Debatten startade med anledning av ett öppet brev till statsministern från några muslimska kvinnoorganisationer.

Här följer först en introduktion till diskussionens ämne, sedan länkar till några artiklar av muslimska aktivister som utgör grunden för diskussionen, och slutligen ett antal inlägg i diskussionen på den här webbplatsen.


Yttre troshandlingar i Europakonventionen om religionsfrihet

Med begreppet 'yttre troshandlingar' avses sådana handlingar som ingår i utövandet av en religion, och som vanligen utförs på ett sådant sätt att andra kan se det. Här ingår till exempel föreskrifter om hur man ska klä sig, föreskrifter om diet och om fasta, och så vidare. Begreppet används till exempel i Europakonventionen vid definitionen av religionsfrihet.

Konventionen definierar tre krav som måste ställas på en typ av handlingar för att de ska betraktas som så väsentliga för en religion att de ska åtnjuta särskilt skydd med hänvisning till religionsfriheten. Ett av villkoren är att det ska finnas ett mycket nära samband mellan religionen och den yttre handlingen.

Religioners föreskrifter om yttre handlingar i denna bemärkelse skapar konflikter av flera slag. Under sommaren 2015 aktualiserades det i en rätt omfattande tidningsdebatt där kvinnor i invandrartäta förorter protesterade mot att omgivningen ville tvinga dem till yttre handlingar, och trakasserade dem om de inte gjorde det. Detta behandlas i Debatt 01 med titeln 'Blundar vänstern?'.

I maj 2016 har det istället uppstått början till en debatt där praktiserande muslimska kvinnor protesterade mot trakasserier som de utsätts för när de utför vissa yttre handlingar, såsom vid val av klädsel eller vägran att hälsa genom handslag.

Avsikten med den här diskussionen är att olika synsätt på dessa problem ska komma till tals. Här kan ingå beskrivningar av de aktuella problemen, vilka karaktär de har, hur omfattande de är, och så vidare. Det kan också ingå motiveringar eller förklaringar för vissa av dessa beteenden (både de yttre handlingarna och reaktionerna mot dessa). Slutligen kan det ingå historiska tillbakablickar och kulturella utblickar för att sätta de svenska problemen i ett större sammanhang.


Bakgrundsmaterial för diskussionen

Följande artiklar kan särskilt framhållas:

2014-11-: pan-7002    Religionsfrihet och mänskliga rättigheter.
Reinhold Fahlbeck i --.
En genomgång av vad religionsfriheten omfattar enligt gällande svensk rätt.

2013-02-: pan-7001    Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report.
Kitimbwa Sabuni (ed) i Sveriges Muslimska Råd.
Bidrag till den svenska regeringens rapport till FN gällande omfattningen av rasdiskriminering.

2016-05-14: pan-2348    Var går statens gränser mot religionen.
Erik Helmerson i DN.

Yttranden om gällande regler för handhälsning inom islam eller grenar därav

---: pan-2453    --* Just Ask Islam - Shaking Hands With Women.
Sheikh Yusuf Estes i Just ask islam (website).

2016-04-21: pan-2451    Religionsprofessor om att inte skaka hand: Storm i ett vattenglas.
Lina Lund i DN.
Kommentar skriven med anledning av Yasri Khan-fallet.

Artiklar som startade diskussionen

2016-04-20: pan-2262    Troende muslimer har ingen plats i svensk politik.
Kitimbwa Sabuni i Dagens samhälle.

2016-05-10: pan-2347    Vi kräver ett svar från statsministern.
Muslimska Kvinnoföreningen i Pressmeddelande genom mynewsdesk.
Diskussionen utgår i första hand från detta brev. Det har kommit in till statsministerns kansli och har överlämnats till Kulturdepartementet för behandling. Kulturdepartementet i sin tur har inte avgett något svar på skrivelsen. Detta enligt uppgifter från respektive registratorer.


Vår diskussion

Med "vår diskussion" avses artiklar som skrivits direkt för den här diskussionen och som publiceras på vår webbplats. När författare inte anges så avses Erik Sandewall.

Inledande inlägg

En utsträckt hand
red-022  (2016-05-24).

Brev till svenska muslimska kvinnoorganisationer och kvinnoaktivister
red-020  (2016-05-20).

En utsträckt hand, ett handslag, och vådan av att ställa sig utanför
red-021  (2016-05-24).

Fortsatta inlägg

Finns det ett hot från islamisterna?
red-023  (2016-05-31).

Orsak och verkan vad gäller kvinnoroller och avståndstagande från islam (av Bettina Gramsby)
red-024  (2016-06-03).

Praktiska lösningar på hälsningsproblemet (av Elizabeth Andersson)
red-025  (2016-06-05).

Hur många omfattas av hälsningsproblemet (av Sylvie Bordelaise)
red-026  (2016-06-05).

Om inte Gustav Fridolin hade fegat ur
red-027  (2016-06-09).

L-hälsningen (av Gunnar Carlsson)
red-029  (2016-06-12).

Lösningen på problemen ligger hos er själva (av Einar Asplund)
red-032  (2016-06-18).

Ett försök att förstå (av Gunnar Carlsson)
red-039  (2016-07-20).

Ytterligare några infallsvinklar (av Gunnar Carlsson)
red-040  (2016-07-28).

De första av dessa repliker och inlägg har skickats till författarna av artikel pan-2347 med inbjudan till dem att svara eller ge sina synpunkter. Ännu har inga sådana svar inkommit, och vi har därför inbjudit alla intresserade att också ge sina synpunkter på de inledande artiklarna och på hittillsvarande inlägg.


Andra liknande incidenter och kommentarer om dessa

Incident i samband med Mehmet Kaplan och Yasri Khan

Se Situation 12 för länkar till artiklar om "Mediastorm mot Miljöpartiet och Mehmet Kaplan, april 2016."

Incident med passkontrollant i Skåne

2016-06-09: pan-2446    Passkontrollant vägrar skaka hand med kvinnor.
Olle Palm i SVT.

2016-06-09: pan-2448    Polisen: 'Rätt eller fel är svårt'.
Julia Åberg i SVT.

2016-06-09: pan-2449    Polisens HR-chef: religionsfrihet väger tyngre.
Hugo Lindkvist i SVT.

2016-06-09: pan-2450    Ska man hälsa ska man hälsa på alla.
Natalie Medic + 1 i SVT.

2016-06-11: pan-2447    Islamolog: Det handlar varken om jämställdhet eller om religionsfrihet.
Cecilia Ahle i SVT.


Att bidra med inlägg i diskussionen

Inlägg i denna diskussion är välkomna, både för publicering på den här sidan, och om författaren publicerar dem på sin egen blogg eller webbplats. I det förra fallet skickas hela texten som ett e-mail till oss, i det senare fallet räcker det att skicka en länk. Alla bidrag kan skickas till erik.sandewall@argumentochfakta.se

Bidragen kan publiceras med verkligt namn eller med pseudonym efter bidragsgivarens önskan.