Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Debatter över särskilda ämnen

Under rubriken 'Ämnesdebatter' för vi in sidor som följer upp när något ämne har varit föremål för livlig debatt i pressen. Varje sida anger (1) någon eller några artiklar som startat debatten, (2) lista över fortsatta debattinlägg i allmänna media, och (3) vårt eller våra inlägg i denna debatt.

Ett av skälen för dessa sidor och debattinlägg är att de kan bidra till att klargöra hur värdeliberalism och mångfaldsliberalism förhåller sig till andra ideologier i vårt samhälle.

För de flesta av dessa debatter finns det en (ev. flera) inventeringssidor eller situationssidor som förtecknar tidigare artiklar som har förekommit i allmänna och i sociala media, och som behandlar den den debattens frågeställning. Följande tabell anger vilka sådana sidor som utgör grund för vilken debatt:

deb-01   Inventering 1, 5, 9
deb-02   Inventering 22
deb-03   Inventering 46, 70
deb-04   Inventering 36
deb-05   Situation 31
deb-06   -
deb-07   Situation 12
deb-08   Situation 30
deb-09   Inventering 41