Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Tidigare artiklar om mångfaldsliberalism

På denna sida förtecknas artiklar som publicerats tidigare men vilka nu är inaktuella. Deras innehåll återfinns i senare utkomna artiklar vilka förtecknas på de andra sidorna på menyn till vänster.


Mångfaldsliberalism: ett samlande begrepp för alternativet till socialliberalism och etnisk nationalism

Artiklar i samband med artikel i GP i januari 2017

Följande två artiklar skrevs för att vara uppföljning till ovannämnda artikel i Göteborgs-Posten. De ersätts nu av de artiklar som nämns på sidan under tabben 'Grundläggande teser'.

Ett samlande begrepp för alternativet till den hittills förda politiken
red-052  (2016-12-18).

Mångfaldsliberalism som alternativ till socialliberalism och etnisk nationalism
red-050  (2016-12-21).

Följande var några inledande ord till ovannämnda två artiklar:
Det sägs nu från flera håll att det har uppstått en ny, djup skiljelinje i svensk politik. Konkret handlar det uppenbarligen om olika syn på flyktingmottagningen, och i någon mån på invandring och integration, men skillnaderna sägs gå djupare än bara till dessa frågor och deras budgetaspekter.

För att uppnå klarhet i den debatten är det viktigt att klargöra vilka ideologier och principiella synsätt som ligger till grund för positionerna på bägge sidor om den framträdande skiljelinjen. I en följd av två artiklar lägger jag fram ett förslag till hur man kunde precisera en ideologisk position som innefattar både kritiken mot den nuvarande socialliberala politiken och ett avståndstagande till den etniska nationalism som Sverigedemokraterna representerar.

Länkar till diskussion och meningsyttringar om artikeln i GP och om dessa artiklar samlas i Inventering 23 i vår klippsamling.


Andra tidigare artiklar

Mångfaldens ideologier
red-062  (2017-01-31).
Detta är en tidigare version av artikeln med titeln "Vårt behov av riktiga ideologier' som förtecknas under tabben 'Grundläggande teser'. Även den här artikeln kan tjäna som introduktion till webbplatsens ämne.

Användning av begreppet 'förkastlig' inom mångfaldsliberalism
red-068  (2017-03-09).
Denna artikel ersätts av artikeln "Lagbrott och värderingsbrott, stat och nation" som är förtecknad på sidan under tabben 'Ytterligare analys'.