Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Hur åstadkomma att samhällsgrundande värderingar efterlevs?

Samhällsgrundande värderingar bör definieras genom ett nationellt samråd, men vi måste också tänka på hur vi ska få största möjliga anslutning till dem så att de följs i praktiken. Tre vägar är särskilt viktiga. Den första är aktiv opinionsbildning, vilket bäst kan ske genom att engagera olika organisationer för denna sak. Den andra vägen är genom skola och ungdomsverksamhet. Det är redan nu utsagt att överföring av demokratins grundprinciper och värdegrund är en av skolans huvuduppgifter, jämsides med att meddela kunskaper. Mångfaldsorienterade och andra samhällsgrundande värderingar av det slag som beskrivs under tabben 'Värderingar' passar bra in i denna huvuduppgift för skolan.

För några år sedan gjorde Skolinspektionen en granskning av hur skolorna utförde detta sitt uppdrag. Av Skolinspektionens rapport framgår att det på många håll finns en stor osäkerhet om vad som ska anses ingå i denna värdegrund. Demokrati och alla människors lika värde finns förstås med, men vad kommer sedan? Inom mångfaldsliberalismen har vi en konkret och genomarbetad uppfattning om vad som bör ingå.

En tredje väg för att åstadkomma efterlevnad av de samhällsgrundande värderingarna består i att identifiera väsentliga avvikelser från dessa värderingar och att samhället ska reagera på sådana. I de fall där värderingarna också är stadfästa i lag finns det redan en procedur för detta, men värderingar av det slag som beskrivs under tabben 'Värderingar' kan knappast göras till föremål för lagstiftning.

En realistisk väg skulle istället vara att inrätta en särskild nämnd, kanske med Pressens opinionsnämnd som förebild, där uppgiften för den nya nämnden skulle vara att ta ställning till konkreta fall och göra offentliga utlåtanden om dessa. Detta borde vara värdefullt som komplement till den vanliga opinionsbildande verksamheten.