Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Funktionssätt för kommentartjänsten

Anvisningarna på denna sida avser korta kommentarer av den typ som publicerades fram till och med 2018.

Denna tjänst användes för att göra korta kommentarer på ett fåtal rader till en given artikel som publicerats på annat håll. Den kom bara till begränsad användning och har nu ersatts av en nyare design. Den fungerade på följande sätt: För varje artikel anges dels början av kommentaren, dels en länk som går till kommentarens hela text. För varje artikel anges två datum, nämligen först artikelns publiceringsdatum och därefter (med fetstil) det datum när kommentaren gjordes. (Dessa datum är korrekta även för tidigare år eftersom dessa kommentarer har legat på ett annat sätt hittills i klippsamlingen).

Om man följer länken till hela kommentartexten så finns där en 'returlänk' som går vidare till den sida i klippsamlingen i övrigt där artikeln är inkluderad, och en annan länk som leder tillbaka till den här sidan. Om artikeln är inkluderad på flera sidor i klippsamlingen så finns där bara returlänk till en av dem.