Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Inledning

  Kristenheten

  Islam

 

 

Granskningar

När vi talar om kulturell mångfald så avser vi olika slags grupper, till exempel sådana som representerar en etnisk grupp, en politisk inriktning, eller en religion eller en gren därav. De grupper som är av särskilt intresse ur vår synpunkt är de som har egna ställningstaganden vad gäller ideologi och samhällsgrundande värderingar, eftersom detta ju samspelar med vad som gäller gemensamt för landet.

Under rubriken 'Granskningar' kommer vi att föra in länkar till artiklar som studerar dessa problemställningar. En typisk artikel kan alltså vara en som studerar hur föreställningar och ställningstaganden i en viss grupp förhåller sig till dem som gäller en annan grupp, eller gemensamt för landet.

Artiklarna under den här rubriken har ett utanförperspektiv på den grupp som diskuteras, så vi talar alltså om gruppen ifråga snarare än med den. Det hindrar naturligtvis inte att repliker och diskussionsinlägg från företrädare från respektive grupp också är välkomna.