Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Infomedia-projektet och det offentliga samtalet

De flesta av artiklarna i denna sektion av webbplatsen avser den kulturella mångfaldens möjligheter och problem, och vad som kan behöva förändras för att mångfalden ska fungera så bra som möjligt.

Den här avdelningen inom sektionen behandlar dock ett annat ämne, nämligen vad man kan önska för tekniska och organisatoriska förändringar i hur man för debatten och det offentliga samtalet om viktiga samhällsfrågor. I den debatten ingår förstås frågorna om mångfald, men problemet gäller inte bara dem.

Frågor om dagspressens förändring under trycket av IT och nya media är en viktig aspekt på detta ämne. En annan viktig fråga är hur debatten ska kunna göras så öppen, tillgänglig och seriös som möjligt. Vidare ingår också frågan om hur nya media ska kunna saneras med avseende aktuella problem såsom falska nyheter, hatiska inlägg och mobbning.

Det här ämnet kan ses som en fråga på metanivå ovanför diskussionen om mångfalden i samhället. En tidig projektplan för detta arbete finns i följande rapport:

Problemställning, nuläge och planer för Infomedia-projektet
red-049  (2016-11-19).

Se även den engelskspråkiga versionen av denna sida eftersom den är nyskriven och mer utförlig.