Nyhetsbrev för Argument och Fakta och Liberal Kommentar


  sv   en  
 
  Om oss     Översikt     Pågående     Tidigare     Pressdebatt     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Senaste nytt

Undermenyn till vänster ger tillgång till de nyhetsbrev som har skickats ut till dem som anmält intresse för dem.

Under 2021 kommer verksamheten med nya artiklar att ta paus, och därför kommer heller inga nyhetsbrev att komma ut. Istället kommer jag att renovera och integrera befintligt material på den här webbplatsen. Väsentliga förändringar och andra åtgärder kommer att förtecknas nedan allteftersom de har utförts.

2020-12-28 Skickat ut nyhetsbrev med information om ovanstående.

2021-09-23 Detta renoveringsprojekt är nu i huvudsak slutfört, och utskick av nyhetsbrev beräknas komma igång igen under oktober. Det huvudsakliga resultatet är att det nu finns en bok med titeln "Värderingar, Liberalism och Islam" som samlar en hel del av det material som tidigare fanns i form av enstaka artiklar. Den nya webbplatsen Liberal Kommentar innehåller information om boken och om de artiklar som nu ska ses som komplement till boken.