Kritiska Argument och fakta


  sv   en  
 

 

Välkommen till Kritiska Argument och Fakta

Denna sektion inom webbplatsen 'Argument och fakta' har följande innehåll:

(1) Artiklar med kritisk granskning av ett politiskt parti, en religiös inriktning, eller något annat liknande fenomen. Med "kritisk granskning" avses en korrekt och saklig beskrivning, kombinerat med synpunkter på det beskrivna utifrån vårt perspektiv.

(2) "Ämnesdebatter", där varje sådan består av en grupp av artiklar som uttryckt skilda åsikter om ett ämne och som förekommit t.ex. i dagspressen, kombinerat med en kritisk granskning av det som sägs i dessa artiklar.

(3) Korta kritiska kommentarer till någon enstaka artikel i dagspressen.

Under rubriken 'Startsida' (i menyn överst på den här sidan) finns allmän information om webbplatsen 'Argument och fakta' som helhet. Under rubriken 'Nyhetsbrev' återfinns de nyhetsbrev som vi brukar skicka ut en eller två gånger per månad.