"Diskoteket" för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Om oss     Översikt     Pågående     Tidigare     Pressdebatt     Kommentarer     Nyhetsbrev  

 

Välkommen till "Diskoteket" för Argument och fakta

Detta är inte ett diskotek i vanlig bemärkelse, utan ett diskussions-bibliotek, alltså en webbplats där man kan följa pågående diskussioner, delta i dem, och läsa inläggen i tidigare diskussioner. Diskoteket ska också innehålla information som kan vara till nytta när man ska skriva sina inlägg i en diskussion.

Detta "diskotek" är en sektion inom webbplatsen Argument och fakta, tillsammans med bl.a. en Klippsamling som är en separat sektion.Dess huvudidé är att diskussionen ska vara öppen, så att alla inlägg ska vara publicerade i öppna media där det inte krävs någon prenumeration eller dylikt för att kunna läsa dem. Vidare ska diskussionen inte styras av någon redaktör, utan inlägg kan göras fritt inom ramen för vissa grundregler. Dessa grundregler är utformade för att garantera en seriös diskussion.

Under huvudrubriken 'Översikt' (upptill på sidan) finns uppgifter om nyligen inkomna diskussionsinlägg, och en beskrivning av vilka ämnen och frågeställningar som "diskoteket" kommer att ge utrymme för. Där finns också en beskrivning av hur diskoteket är tänkt att fungera.

Den här webbplatsens läsare är välkomna att delta i debatterna som finns under rubrikerna 'Pågående' och 'Tidigare'. Varje sådan debatt inleds med två artiklar som för fram motsatta ståndpunkter. Där finns en framställning och ett bemötande av framställningen, och därefter kommer inlägg från läsarna där debatten förs vidare. Varje debatt förtecknas först under rubriken 'Pågående' och flyttas sedan till 'Tidigare' när inlägg har slutat komma.

Rubriken 'Pressdebatt' innehåller sammanställningar av debatter i den allmänna pressen, ofta tillsammans med ett bidrag från den här webbplatsens redaktör. Dessa sammanställningar gjordes under några tidigare år, och då gavs inte möjligheten av bidrag från läsarna.

Rubriken 'Kommentarer' innehåller en mindre mängd artikelkommentarer som är resultatet av ett experiment med nytt arbetssätt för några år sedan.

Under rubriken 'Nyhetsbrev', slutligen, återfinns de nyhetsbrev som vi har skickat ut en eller två gånger per månad, utom under 2021.

Beteckningen "diskotek" är preliminär och vi får se om den tas emot positivt. Isåfall kan vi så småningom utelämna citationstecknen, och i motsatt fall får vi försöka hitta en annan beteckning. Synpunkter är välkomna!