Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Inledning

  Kristenheten

  Islam

 

 

Granskningar av aspekter av islam

Följande granskningsartiklar har publicerats på den här webbplatsen under tidigare år. Artiklarna behandlar i flertalet fall frågor som är intressanta ur mångfaldsliberal synpunkt, men utan att direkt relatera till mångfaldsliberalismens principer.

Artiklarna på denna sida föll tidigare inom två huvudgrupper, för debattartiklar respektive för dokumenterande artiklar. Artiklarna i den första huvudgruppen har nu flyttats till sektionen "Liberal Kommentar" under fliken Religion . Gruppen för dokumenterande artiklar ligger kvar och följer nedan.


Dokumenterande artiklar

Sammanställning av islamrelaterade skribenter
red-112  (2017-12-12).

Anwar al-Awlaki om kalifatet, demokrati och Muslimska brödraskapet
red-093  (2013-11-16).
Shejk Anwar al-Awlaki var en amerikansk och jemenitisk imam som dog i en drönarattack år 2011. Hans bloggar och anföranden finns fortfarande kvar på nätet och bidrar till att sprida hans uppfattningar, där han bland annat hävdar att islam och demokrati är oförenliga, och att sharia ska genomdrivas med våld och inte med demokratiska metoder. Den här notisen innehåller några citat i den frågan från hans bloggsidor.

Europeiska fatwarådet och dess anvisningar till Europas muslimer
red-097  (2014-02-13).
Europeiska fatwarådet ansvarar för lärofrågor i den europeiska underavdelningen av Muslimska brödraskapet.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess relation till islams motsvarighet
red-012  (2016-03-06).
Även om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har nått mycket stor acceptans så finns ändå en starkt avvikande åsikt på det internationella planet, nämligen the Cairo Declaration on Human Rights in Islam som uttrycker ett sharía-baserat synsätt på mänskliga rättigheter. Artikeln sammanfattar och diskuterar denna deklaration.

Underserie: Staten, lagen, och religionen

Denna underserie är representerad både på sidan för kristendomen och på sidan för islam. Varje artikel i serien ska behandla hur ett visst trossamfund ser på sin relation till statsmakten och till den civila lagstiftningen, utgående från dess egna uttalanden. Följande artiklar har kommit än så länge:

Inledning till artikelserie om religiösa samfunds syn på staten och lagen
red-003  (2015-11-05).

Muslimska brödraskapets inställning till demokrati
red-096  (2014-01-15).
Artikeln innehåller en sammanfattning av vad som har kunnat inhämtas från Muslimska brödraskapets uttalanden gällande demokrati på deras egen webbplats, kompletterat med andra trovärdiga källor.

Sammanfattning av Hizb ut-Tahrirs ideologi och dess utkast till konstitution för kalifatet
red-009  (2015-11-17).