Kritiska Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Inledning

  Kristenheten

  Islam

 

 

Granskningar av aspekter av kristendomen och kristenheten

Följande granskningsartiklar har publicerats på den här webbplatsen under tidigare år. Artiklarna behandlar i flertalet fall frågor som är intressanta ur värdeliberal synpunkt, men utan att direkt relatera till värdeliberala principer.

Artiklarna på denna sida föll tidigare inom två huvudgrupper, för debattartiklar respektive för dokumenterande artiklar. Artiklarna i den första huvudgruppen har nu flyttats till sektionen "Liberal Kommentar" under fliken Religion . Gruppen för dokumenterande artiklar ligger kvar och följer nedan.


Dokumenterande artiklar

Underserie: Staten, lagen, och religionen

Artiklar i denna underserie behandlar hur olika trossamfund ser på sin relation till statsmakten och till den civila lagstiftningen. I princip behandlar varje artikel ett visst trossamfund och tar sin utgångspunkt i dettas egna uttalanden. Följande artiklar har kommit än så länge:

Inledning till artikelserie om religiösa samfunds syn på staten och lagen
red-003  (2015-11-05).

Wisconsinsynodens syn på religion, lag och stat
red-004  (2015-11-03).

Synen på relationen mellan religion, lag och stat i Svenska kyrkans fria synod
red-005  (2015-11-06).

Katolsk kontra klassisk naturrätt
red-006  (2015-11-10).

Katolsk codex, katolsk naturrätt, och statlig rätt
red-007  (2015-11-16).