Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Granskning av kritiken mot Sverigedemokraterna i dagspressen, och något om antisemitismofobi

Nyhetsbrev den 28 januari 2018


Tre artiklar har tillkommit sedan förra nyhetsbrevet:

Antisemitismofobi och 'limpieza de sangre'
red-128  (2018-01-28).
I en artikel i DN nyligen med titeln "Så lades grunden till Förintelsen ­redan för fem hundra år sedan" relaterade Gregor Nowinski fördrivningen av judar från Spanien under Ferdinand och Isabella till nazisternas folkmord på judarna under 1940-talet. Här för jag fram några kritiska synpunkter på hans artikel, varvid jag skjuter in mig på mönstret att tolka överdrivet många fenomen som antisemitism.

Har det varit 'fake news' att utmåla Sverigedemokraterna som fascistiskt?
red-123  (2018-01-14).
Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett socialkonservativt och nationalistiskt parti, men i den allmänna debatten hävdas det ofta att partiet är fascistiskt, neofascistiskt eller rasistiskt, samtidigt som andra skribenter framför motsatt uppfattning. I den här artikeln undersöker jag möjligheterna att ta ställning i denna fråga enbart genom att studera de publicerade artiklarna, och alltså utan att gå vidare till den akademiska litteraturen på området, eller andra källor.

Som underlag för arbetet har jag en databas med länkar till drygt 150 artiklar i frågan om Sverigedemokraterna och deras eventuella fascism eller rasism.

Undersökningen använder en uppdelning av kritiken mellan den som avser SD:s ideologi, och den som avser specifika beteenden eller yttranden av SD:s företrädare. Vad gäller kritiken av ideologin är en slutsats av granskningen att stora delar av denna kritik beror på att man talar förbi varandra varvid vissa nyckelord används i olika betydelser av SD och av dess kritiker.

Vad gäller beteendekritiken har granskningen av denna förts till följande separata rapport:

Incidenter i samband med Sverigedemokraterna
red-126  (2018-01-16).
Denna rapport består i huvudsak av en förteckning över olika handlingar eller yttranden av SD-företrädare som har anförts i kritiken mot Sverigedemokraterna, samt kommentarer till dessa. Denna granskning är baserad på en systematisk genomgång av databasen. Den begränsas dock av att databasen i huvudsak är inriktad mot de ideologiska frågeställningarna, och att den därför är ofullständig vad gäller beteendekritiken. För användning i sådana sammanhang där den aspekten är betydelsefull skulle alltså ytterligare material behöva samlas in och granskas.

I samband med detta arbete har också följande inventering tillkommit i klippsamlingen:

Inv-57: Sverigedemokraternas grundläggande teser och debatten om dessa

Denna inventering innehåller den databas som använts i ovan beskrivna artiklar och den kan nås direkt med den här länken