Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Om behovet av en genomtänkt integrationspolitik

Nyhetsbrev den 13 september 2018


Efter ett uppehåll under sommaren återkommer jag nu med nyhetsbrevet för webbplatsen 'Argument och fakta'. En av de frågor som fått stor uppmärksamhet under valrörelsen har gällt integrationen i samhället, och jag tänker lägga vikt vid den frågan i fortsättningen. Ett första steg i den riktningen tas med följande nya artikel.

Förslag till en integrationsstrategi
red-141  (2018-09-12).
Integrationen har förts fram som en av de riktigt stora frågorna i årets valrörelse, men diskussionen har saknat substans. Det förekom sällan några principiella resonemang i frågan, och inte heller några nya förslag till konkreta åtgärder. Jag menar att här behövs det en sammanhängande strategi som innehåller ett principiellt synsätt och, baserat på detta, ett antal konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. I denna artikel föreslår jag några första steg mot en sådan strategi.

Några andra artiklar över olika ämnen befinner sig i 'pipeline' och kan därför inte annonseras än. Detsamma gäller för några förändringar i webbplatsens programvara som jag har arbetat med under sommaren.


Nya inventeringar och situatonsbeskrivningar

En litet större inventering har tillkommit, nämligen Inventering 92 . Den avser den stora flyktingkrisen i Sydamerika på grund av flykten från den ekonomiska och samhälleliga kollapsen i Venezuela. I jämförelse med flyktingsproblemen runt Medelhavet har det skrivits mycket litet om detta problem i våra media.

Vidare har det tillkommit en fyllig situationsbeskrivning som behandlar frågan om invandrare och sexualbrott, särskilt efter sändningen i Uppdrag Granskning nyligen. Detta är Situation 48 .

Ett antal andra inventeringar och situationer med mer begränsat innehåll har också tillkommit.

Jag räknar nu med att återgå till att sända ut nyhetsbrev ungefär två gånger i månaden. Synpunkter är som vanligt alltid välkomna.