Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Nyhetsbrev den 27 oktober 2018

Följande material har tillkommit sedan det förra nyhetsbrevet:


Nya inventeringar och situationsbeskrivningar

Inv-100: Migrationsvolym och migranternas villkor
Denna inventering försöker bland annat samla artiklar med olika och motstridiga uppgifter om inflödet av migranter till Sverige.

Sit-55: Mordet på Jamal Khashoggi
Denna sida belyser dels hur beskrivningarna av Khashoggis bakgrund och roll varierar mellan olika källor, dels vad som sägs om de bredare konsekvenserna av detta mord.

Sit-53: Politik eller värdegrund i tjänstemännens agerande
Denna sida följer upp olika synsätt på det initiativ som togs av tjänstemän i regeringskansliet, med vad som av vissa tolkades som ett politiskt ställningstagande.

Sit-52: Debatt sedan Alice Teodorescu avvisat jämförelser mellan 1930-talets och dagens politiska situation
Sidan ska följa upp de animerade diskussionen om Alice Teodorescus utspel och hennes redaktionella linje .

Sit-49: Jimmy Åkessons uttalande om arbetslöshet för icke svenskar
Det är intressant hur detta mycket korta meningsutbyte har kunnat leda till så olika tolkningar och så stora reaktioner.


Våra nya artiklar

Approprierande och antimodern islamism
red-145  (2018-10-26).
När företrädare för islam förekommer i samhällsdebatten, främst som skribenter i dagspressen eller som kulturarbetare, finns det några teman som ofta återkommer. De beskrivs med nyckelord som 'utanförskap', 'rasifiering', 'kolonialism' (både i nutid och i äldre tid), och förstås 'islamofobi'. Den här artikeln beskriver och diskuterar en helt annan idéströmning som manifesteras på en del webbplatser på Internet.

Låt oss fokusera på förhållningssätt, inte värderingar
red-143  (2018-10-26).
Skillnaden mellan värderingar och förhållningssätt är att de förra bara ger ett omdöme av typ bra/dåligt om en klass av situationer, medan ett förhållningssätt anger ett beteende, också det gentemot en klass av situationer. I artikeln hävdar jag bland annat att målsättningen att "invandrare ska ta till sig de värderingar som gäller i Sverige" bör ersättas av målsättningen att de ska kunna samexistera med, och samspela med de förhållningssätt som är allmänt förekommande här.

Varför beskriver man inte krigföringen i Bosnien som en religiös rensning?
red-144  (2018-10-26).
Uttrycket 'religiös rensning' återkommer regelbundet i nyhetsrapporteringen, främst i samband med förföljelse av yazidier och av kristna i Mellanöstern. Men när det är muslimer som förföljs används istället beteckningen 'etnisk rensning', eller möjligen 'etnisk rensning med religiösa förtecken', och konflikten beskrivs som ett resultat av 'nationalism'. I den här artikeln diskuterar jag detta säregna fenomen, och föreslår att det kan ingå som ett led i svartmålning av all slags nationalism.


Kommentarer till artiklar i dagspressen

Jag har nu återupptagit verksamheten med att kommentera artiklar i dagspressen. Under oktober har sex sådana kommentarer införts. De återfinns under rubriken 'Kommentarer' upptill på den här sidan.