Argument och fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Debattinlägg     Debattämnen     Infomedia     Mångfaldslib     Granskning     Dialog     Nyhetsbrev  

 

Nyhetsbrev den 21 december 2018

Följande material har tillkommit sedan det förra nyhetsbrevet:


Nya inventeringar som handlar om muslimska parlamentsledamöter

Både i Sverige och i USA har kvinnliga muslimer i år valts in i riksdagen respektive kongressen: Leila Ali Elmi i Sverige, och Rashida Tlaib och Ilhan Omar i USA. Våra nya inventeringar innehåller artiklar om dem, och även om Lale Akgün som var ledamot av Tysklands Bundestag från 2002 till 2009. Hon är en frispråkig företrädare för en sekulär tolkning av islam. -- Inventeringarna innehåller också artiklar om några manliga muslimska ledamöter i respektive parlament.

Vad gäller Tyskland finns vidare ett större antal artiklar om en 'Deutsche Islam Konferenz' där företrädare för förbundsregeringen och för muslimska organisationer möttes. Konferensen hölls i slutet av november och avhandlade bland annat möjligheten av en 'tysk islam' liksom krav på att tyska muslimer skulle frigöra sig från utländsk finansiering och utländskt inflytande. Lagom i tid till konferensen publicerades också ett upprop med titeln 'Initiative sekulärer Islam'.

En sidofråga som skapade en viss uppståndelse var att vid en buffé som serverades vid konferensen ingick bland annat en blodkorv baserad på fläskkött.

Vad gäller USA har vi med artiklar om de olika kongressledamöterna, och även en artikel om den svartmålning mot de två kvinnliga muslimska ledamöterna som har utgått från Saudiarabien och gulfstaterna.

Materialet om dessa frågor finns på följande sidor:

Inv-126: Muslimska parlamentsledamöter i olika länder
Avser ledamöter i USA och Nederländerna, och tidigare ledamöter i Sverige.

Sit-56: Leila Ali Elmis framgång i riksdagsvalet
(Tidigare annonserad).

Inv-125: Initiatives in Germany towards a Liberal Islam
Avser Lale Akgün, Deutsche Islam Konferenz, och Initiative sekulärer Islam.

Det är också värt att notera att dessa händelser i Tyskland inte alls tycks ha uppmärksammats i svensk press, och jag har heller inte sett något om dem i engelskspråkig press. Artiklarna i inventering 125 är alltså på tyska.


Nya situationsbeskrivningar

Sit-60: Steve Bannons initiativ för samverkan inom extremhöger i Europa
Ett initiativ från Bannons sida vilket inte tycks mötas av någon entusiasm från europeiska aktörers sida. Men osvuret är bäst.

Sit-61: Greta Thunberg-fenomenet
Ett spektrum av åsikter om detta fenomen, från förhärligande till ifrågasättande.

Sit-62: Ratificeringen av FN:s ramverk för migration
Artiklar om länder som beslutat att inte skriva under detta dokument, och debattinlägg om hur frågan har behandlats och beslutats i Sverige.

Sit-63: Yrkanden om världsregering eller diktatur för att rädda klimatet
Diskussion efter ett inlägg av Torbjörn Tännsjö där han tycks hävda att diktatoriska beslut på global nivå är nödvändiga för att rädda jordens klimat.