Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 15 januari 2019

Med det nya året görs en viktig förändring i denna webbplats, nämligen att den utvidgas så att material kommer att finnas tillgängligt både på svenska och på engelska. Egna artiklar som enbart har intresse för en svensk eller skandinavisk läsekrets kommer att vara på svenska även i fortsättningen, andra på engelska i normala fall.

Flertalet sidor i den här sektionen av webbplatsen finns likaså även på engelska, och man byter mellan de två språkliga versionerna av en sida genom att klicka på 'en' eller 'sv' i övre vänstra hörnet. Den andra sektionen, alltså klippsamlingen har ännu inte konverterats till engelska.

Även nyhetsbreven kommer att finnas på bägge språken, och med komplementärt innehåll för varje datum. Således förtecknar den engelska versionen av dagens nyhetsbrev två artiklar på engelska, och den här (svenska) versionen förtecknar en tredje, svenskspråkig artikel. Samma mönster kommer att gälla även i fortsättningen.

Ny artikel

Följande är dagens nya svenskspråkiga artikel:

Sverigedemokraterna och integrationen
red-149  (2019-01-12).
Denna debattartikel innehåller en granskning och en skarp kritik av vad Sverigedemokraternas partiprogram säger om hur integrationen av nykomna ska understödjas och underlättas. Artikeln menar att när nu Sverigedemokraterna under så lång tid har hävdat att invandringen ger och kommer att ge stora problem så borde de nu ha kunnat ta fram en genomtänkt strategi för att hantera dessa problem. Detta saknas emellertid, både i partiprogrammet och i partiets agerande i olika sammanhang. -- Artikeln innehåller också konkreta förslag till vad som bör ingå i en integrationsstrategi, och inte minst vad som bör krävas av majoritetsbefolkningen för att integrationen ska fungera.