Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 15 februari 2019

Nya artiklar:

Replik till Aya Fawaz om motståndet mot slöja
red-152  (2019-02-02).
Detta är en utvidgad version av ett inlägg som gjordes i kommentarfältet för Aya Fawaz debattinlägg i DN 2019-01-31 [pan-10367].

Hej Aya Fawaz. Jag undrar: Har du någon gång funderat på varför många blir upprörda när de ser dig i slöja? Som jag ser det finns det åtminstone två möjligheter: antingen att de ogillar slöjan i sig och vill att du ska ta av dig den, eller att de ogillar det som slöjan står för och vill tala om det för dig. Enligt ditt inlägg tycks du tolka det på det första sättet, men jag tror att i många fall är det den senare tolkningen som är den rätta. ...

Vem blir utsatt för övervåld för att ha kastat sten på poliserna?
[pan-10554] (2019-02-08)
Detta är en replik till Bilan Osmans krönika i SvD 2019-02-04 [pan-10434].

Bilan Osman skriver bland annat: "Du ska kunna vara 12 år och vara högljudd i biblioteket utan att riskera våld från vuxenvärlden". Men den som har ansvar för att upprätthålla ordningen måste ha möjlighet att ta till "våld" som en yttersta åtgärd. Istället för att se detta slags problem som en fråga om offer och förövare vore det mycket bättre att tolka dem som en kulturkrock som bara kan hanteras genom att vardera sidan försöker att bättre förstå den andra sidans bevekelsegrunder och förhållningssätt. Det kräver till att börja med att man talar till varandra och inte bara om varandra.

Kulturkrockar och islamofobi
red-162  (2019-02-15).
Ordet 'islamofobi' betecknar avståndstagande från islam och från muslimer. Det används ofta för avståndstagande som har subjektiva skäl och som kan ses som ett slags mobbning, men ibland kan ett avståndstagande snarare ha karaktären av en krock mellan skilda kulturer, en 'svensk' och en 'muslimsk' kultur. I sådana fall blir det mindre tydligt vad som är islamofobi och vad som inte är det. I den här artikeln diskuterar jag detta senare fall, alltså avståndstagande som bottnar i en konflikt mellan skilda kulturer och förhållningssätt. I samband med detta diskuterar jag också hur ordet 'islamofobi' definieras, tolkas och används.


Situationsbeskrivningar

Utvecklingen i Venezuela

Utvecklingen i Venezuela är tragisk; den reser också ett antal principiella frågor. Under vilka förhållanden har grannländer och stormakter en rättighet eller ett ansvar för att ingripa när situationen i ett land har övergått i kaos, eller närmar sig detta tillstånd? Är det omsorg om det landets medborgare som ska vara det primära hänsynstagandet? Får grannländer ingripa för att skydda sina egna intressen, till exempel för att undgå stora flyktingströmmar? Och så vidare. Den här situationsbeskrivningen samlar artiklar som tar upp dessa frågeställningar, eller som kan vara relevanta för att diskutera dem.