Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 28 maj 2019

Det har gått mer än två månader sedan det förra nyhetsbrevet, men istället kommer nu en artikel som är längre än vanligt; den omfattar ungefär 25 sidor. Följande är artikelns titel och länken till den:

Värderingar, moral och metamoral för individer, samfund och nationer
red-155  (2019-05-28).

Artikeln motiveras av problemet hur vi och vårt samhälle bäst ska kunna hantera de skillnader som finns mellan olika grupper vad gäller värderingar och moral (i en vid bemärkelse av det ordet) med betoning på skillnader mellan synsätt inom islam och västerländska synsätt. Artikeln tar ett principiellt perspektiv och börjar med en renodlad definition av vad som ingår i en moraluppfattning. Såväl ett västerländskt som ett muslimskt synsätt låter sig formuleras inom ramen för den definitionen. Från denna utgångspunkt diskuteras egenskaper hos, och konsekvenser av de två moraluppfattningarna, med betoning på deras konsekvenser för samhällets karaktär.

En viktig frågeställning är därvid hur en moraluppfattning kan förändras över tiden, både hos en enstaka person och genom meningsutbytet inom en hel grupp. En annan men relaterad fråga är hur en moraluppfattning traderas från en generation till nästa, och hur en persons initiala moraluppfattning grundläggs mycket tidigt i livet. Bägge dessa frågor har konsekvenser för hur samhället ska hantera skillnader i moraluppfattning.

Artikelns synsätt och slutsatser sammanfattas på två sätt. Det görs först på principiell nivå genom hänvisning till den mångfaldsliberalism som presenterats tidigare på den här webbplatsen. Därefter följer en kursbeskrivning för en tänkt kurs i moralkunskap. Därmed avses inte en kurs som för fram en viss moraluppfattning, utan istället en kurs som ger en förståelse för de underliggande principerna i olika moraluppfattningar. Jag menar att en sådan kurs med det föreslagna innehållet skulle vara ett bra inslag i det integrationsarbete som är en så viktig frågeställning i vårt samhälle av idag.