Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 1 juli 2019

Frågan om förhållandet mellan olika slags liberalism och deras syn på värderingar och på mångfald har behandlats i de två senaste nyhetsbreven, och även i dagens brev. Det görs med följande nya artikel:

Mångfald och liberalism
red-158  (2019-06-28).

Den här webbplatsens ideologiska linje har ju sedan starten betecknats som mångfaldsliberalism, och en utförlig beskrivning av detta synsätt finns i artiklarna under rubriken 'Mångfaldslib' upptill på den här sidan. I den här artikeln vill jag beskriva grundtankarna för mångfaldsliberalism på ett nytt och annorlunda sätt än tidigare. Förändringen består dels i att mångfaldsliberalism här ses som en av flera tillämpningar av samma liberala grundprinciper, och dels i att värderingar och moralregler nu intar en central plats i beskrivningen. Avsikten är att det nya perspektivet i denna artikel ska vara utgångspunkt både för kommande debattinlägg, och för reviderade artiklar under rubriken 'Mångfaldslib'.

För några dagar sedan valdes Nyamko Sabuni till ny partiledare för Liberalerna. Hon åtföljs av förhoppningar om nytändning för partiet och om nya initiativ, inte minst vad gäller invandring och integration, och det ska bli mycket spännande att se vad som kommer att hända i den frågan. Artiklar och debattinlägg i samband med det valet finns samlade i situationssida nummer 85