Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 12 juli 2019

Dagens nyhetsbrev innehåller tre ganska korta artiklar som kommenterar några aktuella frågor från ett mångfaldsliberalt perspektiv. De är alltså baserade på de längre och principiella artiklarna i tidigare nyhetsbrev, och därigenom tjänar de också som några exempel på konsekvenserna av det principiella synsättet i dessa.

Följande är de nya artiklarna:

Rättigheter och tacksamhet enligt Rashid Musa
red-160  (2019-07-12).
Rashid Musa är ordförande för SUM dvs. Sveriges Unga Muslimer. Hans inlägg häromdagen om att man inte behöver visa tacksamhet ledde till många reaktioner i sociala media. Det som sällan noterades var dock att han senare kom med en mer utförlig förklaring till vad han menade. Den här artikeln granskar denna längre förklaring.

Vart går den liberala nationalismen?
red-161  (2019-07-12).
I en debattartikel nyligen uttryckte Cecilia Nerbrand oro inför Mattias Karlssons initiativ till att bilda en tankesmedja vars uppgift skulle vara att hindra att "den svenska nationen upphör att existera och därmed dör". Framförallt ville hon uppmana de konservativa inom borgerligheten att se upp för dessa locktoner. I den här artikeln urskiljer jag tre grupper: etnonationalister, liberala nationalister, och företrädare för kosmopolitanism och multikulturalism. Cecilia Nerbrands oro gäller då vilken väg de liberala nationalisterna kommer att välja. Jag för fram synpunkten att det beror nog mycket på hur den tredje gruppen kommer att förhålla sig till olika former av nationalism.

Nu behövs agitation för liberalismens idéer
red-159  (2019-07-12).
Andreas Johansson Heinö yttrade nyligen att
Vi är inte osvenska för att vi har fel värderingar för det finns ingen som bestämmer vad som är fel och rätt när det gäller dem, bara våra egna uppfattningar, reaktioner och känslor...
Liknande synpunkter har tidigare framförts till exempel av Gunnar Hökmark. I den här artikeln kritiserar jag detta synsätt. Därefter går jag vidare till en diskussion om hur vi bäst kan bemöta sådana värderingar som strider mot liberalismens grundläggande idéer och som inte är acceptabla ur det svenska samhällets synpunkt.