Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 23 juli 2019

Dagens nyhetsbrev innehåller en fortsättning på artiklarna i de senaste nyhetsbreven, nämligen följande nya artikel:

Ansvarskänsla och lojalitet som samhällsgrundande värderingar
red-162  (2019-07-22).
I artikeln beskriver jag två relaterade värderingar som kan uttryckas med orden 'ansvarskänsla' och 'lojalitet', och föreslår att de ska kunna räknas som samhällsgrundande i vårt land. Beskrivningen är skriven för att kunna användas i ett tänkt samråd om vilka värderingar som ska betecknas som samhällsgrundande hos oss.

Förändringar i tidigare artikel. En artikel från nyhetsbrevet den 11 juni har reviderats vad gäller terminologin vilket också har påverkat artikelns titel. Den nya versionen är:
Skillnaden mellan värdeneutral och värdegrundad liberalism
red-1572  (2019-06-09).