Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 11 augusti 2019

Dagens nyhetsbrev innehåller tre artiklar. Två av dem utgör en fortsättning på artiklarna i de senaste nyhetsbreven. De är:

Första sammanställning av samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt
red-199  (2019-08-10).

Den här artikeln innehåller en sammanställning av tidigare framförda förslag till samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt, tillsammans med några nya punkter. Både egna och andras förslag ingår. Denna sammanställning är tänkt att kunna användas både som en översikt och som diskussionsunderlag.

Värderingarna i Scoutlagen
red-165  (2019-08-12).

Ungdomsverksamhet i form av föreningar är en av de viktigaste faktorerna för att överlämna samhällsgrundande värderingar och förhållningssätt till nästa generation, jämsides med familjerna och skolan. Många sådana föreningar har också formulerat sin värdegrund. Scoutrörelsen är särskilt intressant ur denna synpunkt eftersom den redan från sin början för mer än 100 år sedan har varit baserad på en uttalad värdegrund, nämligen Scoutlagen. Bland annat är det av intresse att ta del av hur den har hävdats, och hur den har omformulerats över tiden. I den här artikeln försöker jag belysa detta och relatera det till samhällsgrundande värderingar så som de har diskuterats i ovanstående nya artikel liksom också tidigare på den här webbplatsen.

Därtill innehåller nyhetsbrevet också följande artikel på ett för oss nytt tema:

The problematic combination of supremacism and
'proofs' for the existence of God in Islam

red-163  (2019-08-10).

Proposed rational proofs for the existence of an almighty God have a long tradition in Christianity, but also in Islam. The former are generally considered as harmless, but I argue that the ones in the Islamic literature are a quite serious problem because of their probable role in the hardening of Islamist attitudes.

This occurs for a combination or reasons. First, if the basic doctrines of Islam were to be objectively provable, then all aspects of this doctrine would have to be considered as universally valid, including the most archaic ones (in our view) among its behavior rules and rules of punishment.

Secondly, Islam also has a supremacist component according to which other religions (other monotheistic religions, to be exact) are subordinate, and their practitioners are only allowed to persist if they conform to the overall rules set by Islam. This would also become undeniable truth if one could prove the existence of God as described in the Quran.

And thirdly, one must assume that these Islamic arguments will contribute to the hard conviction of Islamic extremists, notwithstanding the fact that they are faulty from a logical point of view. Therefore I propose that it is important to take these arguments seriously and to publish rational refutations of them, instead of just ignoring them as one would otherwise do.