Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 2 oktober 2019

I dagens nyhetsbrev fortsätter vi behandlingen av samhällsgrundande värderingar, och presenterar en artikel som för fram ytterligare en värdering som vi föreslår bör ses som samhällsgrundande. Artikeln är:

Samhället måste kunna agera mot etnoreligiös avsöndring och gruppegoism
red-468  / 2019-09-25

Ordet avsöndring betecknar här det förhållande där en grupp tar avstånd från det omgivande samhället och dess värderingar, isolerar sig från detta, och undviker närmare kontakt. Sådan avsöndring kan förekomma både i etnisk-religiösa grupper och i grupper med politisk extremism. I bägge fallen utgör det ett problem som samhället måste vara observant på, men av olika skäl.

Den här artikeln behandlar enbart etnoreligiös avsöndring. Problemen med denna är att den kan leda till att parallellsamhällen bildas, att den urholkar solidariteten i samhället som helhet, och att den lätt leder till gruppegoism. Artikeln diskuterar vilka beteenden som leder till avsöndring, avsöndringens effekter, samt samhällets möjligheter att motverka avsöndring.

Eftersom avsöndringen och dess effekter står i motsats till grundläggande principer för vårt samhälle föreslår jag att avståndstagande från etnoreligiös avsöndring bör ses som en samhällsgrundande värdering.