Nyhetsbrev för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Nyhetsbrev den 11 november 2019

Med detta nyhetsbrev anslår vi ett nytt tema, istället för frågan om samhällsgrundande värderingar som stått i centrum i de senaste breven. Här kommer nu två artiklar om islam i Sydostasien, alltså i Malaysia och Indonesien. De är intressanta genom att dessa länder har stor etnisk och religiös mångfald, och stora delar av befolkningen är muslimsk samtidigt som staten är religiöst obunden. Därför kan de belysa den fråga som får stor uppmärksamhet i den islamkritiska diskussionen på alternativa media hos oss: Hur skulle vårt land utvecklas om andelen muslimer i befolkningen skulle komma att öka kraftigt?

De kritiska rösterna hävdar ofta att det skulle bli som i länderna i Mellanöstern och Nordafrika, med brist på demokrati, interna konflikter och en dysfunktionell statsmakt. Å andra sidan kan man tänka sig att problemen i den regionen har andra orsaker, och därför kan det vara intressant att istället se till länder där islam är väl representerat utan att dominera eller ha tagit över.

Följande är de första bidragen under detta nya tema:

Fatwapubliceringens effekter i Malaysia
red-169  / 2019-11-10

Sumanto Al Qurtuby om islam i Indonesien
red-170  / 2019-11-10

Dessa bidrag är inte fristående artiklar, utan de faller istället inom kategorin "kommentarer och lästips". Varje sådant bidrag ger bakgrund och introduktion till en eller ett par artiklar som publicerats på annat håll, tillsammans med några kommentarer från vår sida. Alla sådana bidrag kommer att förtecknas under rubriken "Kommentarer" upptill på den här sidan.